Reklama

Prezes Stalproduktu nagrodzony za zasługi dla Bochni

Burmistrz Bochni uhonorował największego pracodawcę w mieście. Z okazji 763. rocznicy lokacji wręczył statuetkę Boleslaus Dux Fundator („Bolesław książę założyciel”) prezesowi spółki Stalprodukt.

Przedsiębiorstwo daje pracę tysiącu dziewięciuset osobom, a na same tylko pensje przeznacza co roku 110 mln złotych brutto, czyli więcej niż całoroczny budżet miasta. Zysk netto Stalproduktu za ostatnie 10 lat wynosi wraz z amortyzacją 2 mld 200 mln zł. W zakład na terenie Bochni zainwestowano w tym czasie 1 mld 50 mln zł, a w zakład w Tarnowie 80 mln zł.

To już druga w historii statuetka Boleslaus Dux Fundator nadana przez burmistrza Bochni. W 2013 r. Stefan Kolawiński przyznał ją po raz pierwszy Teofilowi Wojciechowskiemu, pierwszemu po zmianach ustrojowych burmistrzowi Bochni.

———————————–

W laudacji Stefan Kolawiński powiedział:

„Kierowanie firmą to nieustające decydowanie. Najczęściej tylko jedno rozwiązanie jest najlepsze, ale bywa, że jest równie dobry wariant alternatywny. Trzeba wybierać. Najwięcej traci się nie na złej decyzji, ale na jej braku” – te słowa jakże ważne i jakże prawdziwe wypowiedział kiedyś Pan Piotr Janeczek, Prezes Zarządu „Stalprodukt” S.A.
Od 1 czerwca 1992 roku widzimy te decyzje, decyzje które zaowocowały nie tylko utrzymaniem się na rynku największego pracodawcy w Bochni jakim jest „Stalporodukt” S.A. , ale jego rozwojem, zdobywaniem nowych rynków zbytu i ciągłym rozszerzaniem profilu zarówno na płaszczyźnie produkcji jak i handlu.

Pod Pana kierownictwem firma otworzyła centra dystrybucji m. in. we Włocławku, Tarnowie, Krakowie, Gdyni, Zamościu czy Szczecinie. Liczne wyróżnienia i tytuły wymienię tylko kilka: Lider Polskiej Transformacji, Lider Polskiego Eksportu, Medal Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, “Lider Małopolski” , pierwsze miejsce w kategorii: „Największe przedsiębiorstwo osiągające przychody powyżej miliarda złotych rocznie”, tytuł “Dobrej Firmy”, „Wybitnego Eksportera”, Medal Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, kilkukrotne otrzymanie prestiżowej nagrody „Orła Rzeczpospolitej” czy tytuł “Tego, który zmienia polski przemysł”, „Filar Polskiej Gospodarki”, oraz nominacja do tytułu „Best of European Business” – świadczą o tytanicznej wręcz pracy, wyobraźni sięgającej w przyszłość i doskonałym wyczuciu tendencji na polskim i światowych rynkach gospodarczych.

Wdzięczny ale i dumny z tych dokonań i osiągnięć, prowadzonego pragmatycznie, ale i wizjonersko „Stalproduktu” S.A., przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Janeczka „Stalproduktu” S.A. chciałbym dodać dzisiaj nasze, bocheńskie wyróżnienie: Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) przyznawane przez burmistrza Bochnia raz w roku – w rocznicę lokacji miasta – osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta Bochni, w imieniu jej mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania.