reklama a

Droga Tarnawa – Nowe Rybie bez dziur

Przez wiele lat droga Tarnawa – Nowe Rybie była zmorą kierowców na trasie do i z Limanowej. Od niedawna kierowcy korzystający z tej drogi poruszają się już po wyremontowanej nawierzchni.

Jak zaznacza starosta bocheński Jacek Pająk – Z uwagi na fatalny stan jezdni w budżecie powiatu bocheńskiego zostały zabezpieczone środki własne w wysokości 300 tysięcy złotych na wykonanie pierwszej części tego zadania i prace te zostały wykonane.

Remont drogi Tarnawa – Nowe Rybie obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy asfaltem na odcinkach prostych i łukach do projektowanego przekroju poprzecznego, oraz odtworzenie i umocnienie rowów odwadniających wraz z przepustami pod zjazdami. Jeszcze w tym roku prace remontowe na tym odcinku będą kontynuowane.