Gm. Bochnia: Nowe ulgi dla firm

Gmina Bochnia wprowadza nowe udogodnienia dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły dostać roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Muszą one jednak spełnić pewne warunki.

Firma, rozpoczynająca działalność na terenie tego samorządu, może wystąpić o zwolnienie z podatku od nieruchomości na rok. Firma ta nie może jednak zalegać z podatkami ani opłatami lokalnymi. Zwolnienie, o którym mowa, jest formą pomocy de minimis.

Zwolnienie podatkowe będzie przyznawane również podmiotom już działającym na terenie gminy Bochnia (produkcja lub usługi z wyłączeniem handlu). W tym przypadku muszą one przeprowadzić remont lub adaptację budynku wyrażoną w kwocie netto, co najmniej trzykrotnej wartości należnego podatku od nieruchomości.

To nowa forma pomocy dla przedsiębiorców. W poprzedniej kadencji gmina Bochnia zwalniała z podatku od nieruchomości formy stwarzające nowe miejsca pracy. Były to programy roczne.