Reklama

Szkoła Podstawowa nr 2 ma nowego dyrektora

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Bogdan Kosturkiewicz ogłosił, że Zbigniew Solak zastąpi Janinę Wójcik na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni. Dotychczasowa pani dyrektor odchodzi na emeryturę, a nowy dyrektor szkoły został wyłoniony w drodze konkursu.

Zbigniew Solak, mgr historii, urodził się 27 stycznia 1964 r., mieszka w Bochni, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, edukatorem „Nowej Szkoły”. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: Kierowania i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Kreowania jakości pracy w szkołach w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Nauczania języka polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz Wiedzy o społeczeństwie i rodzinie w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pełnił funkcję dyrektora PSP w Leszczynie, PG w Trzcianie, ZS w Leszczynie oraz ZSO w Brzeziu. Od 28 lutego 2001 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Przez ostatni rok, będąc na stanowisku wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, sprawował pieczę nad bocheńskimi placówkami oświatowymi.

Nowe stanowisko formalnie obejmie 1 września 2008 r.