Radni chcą zwiększenia rezerwy powodziowej w Dobczycach

Woda daje życie, ale jest też groźnym żywiołem, stwarzającym zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia. […] Zwiększenie rezerw w zbiorniku w Dobczycach jest praktycznie bezkosztowym rozwiązaniem, mogącym wyeliminować lub zminimalizować zagrożenie powodziowe w przyszłości – czytamy w rezolucji przyjętej podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia.

Rezolucja jest konsekwencją niepokojów, jakie wzbudziły wśród samorządowców mapy terenów zalewowych opublikowane przez służby wojewody. Jednym głosem mówią w tej sprawie cztery samorządy: miasto Bochnia oraz gminy Bochnia, Drwinia i Rzezawa. W poniedziałek 22 czerwca na sesji nadzwyczajnej rezolucję przyjęła rada gminy Drwinia. W czwartek 25 czerwca taki sam krok podjęła rada miasta Bochnia.

Rezolucja Rady Miasta Bochnia ws. zagrożenia powodziowego

Rada Miasta Bochnia w pełni popiera Stanowisko Gminy Miasta Bochnia, Gminy Bochnia i Gminy Rzezawa, oprotestowujące wytyczone na mapach zagrożenia powodziowego granice terenów zalewowych.

Anomalie pogodowe występujące w ostatnich latach wykazały, iż rezerwa w wysokości 33 milionów metrów sześciennych nie jest wystarczającym zabezpieczeniem terenów położonych poniżej zbiornika w Dobczycach i są one systematycznie zalewane. Dotyczy to również miasta Bochni, które szczególnie w roku 2010 poprzez katastrofalną powódź spowodowaną groźnym wezbraniem Raby i jej dorzecza, poniosło olbrzymie straty. Starsi mieszkańcy miasta mają w pamięci także tzw. „powódź tysiąclecia” w roku 1997 roku, która nie oszczędziła bocheńszczyzny.

Woda daje życie, ale jest też groźnym żywiołem, stwarzającym zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia. Wszyscy jesteśmy więc zobowiązani do szukania jak najlepszych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców ziemi bocheńskiej. Zwiększenie rezerw w zbiorniku w Dobczycach jest praktycznie bezkosztowym rozwiązaniem, mogącym wyeliminować lub zminimalizować zagrożenie powodziowe w przyszłości.

Jako reprezentanci mieszkańców Bochni, najstarszego miasta w Małopolsce, podzielamy zaniepokojenie samorządów lokalnych. Uważamy, że zwiększenie rezerw powodziowych, do poziomu oszacowanego i wnioskowanego zarówno przez władze zapory, jak i Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie tj. 54,5 miliona metrów sześciennych, znacznie obniża zagrożenie powodziowe i poprawia stan bezpieczeństwa mieszkańców.

Jednocześnie apelujemy o przyjęcie takich planów inwestycyjnych w dorzeczu Raby, w rejonie od zbiornika w Dobczycach do ujścia rzeki w Uściu Solnym, które poprzez właściwe usytuowanie odpowiednich budowli hydrotechnicznych, zagwarantują najwyższy stopień zabezpieczenia mieszkańców tych terenów przed powodzią.

Bochnia, 25 czerwca 2015