Gdzie nie budować domu? Mapa terenów zalewowych

Po ostatnich powodziach służby odpowiedzialne za systemy ostrzegania opracowały mapy terenów zalewowych zlewni Wisły. Nie są one jeszcze w pełni gotowe, ale uwzględniają już m.in. obszar Bochni i powiatu bocheńskiego. Mapy dobitnie pokazują zakres terenów zalewowych wzdłuż Raby.

Mapa została opracowana w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Raby obejmuje Rabę i jej dopływy – w sumie obszar ok. 1,5 tys. km kw. Zgodnie z wymogami UE plan zakłada ochronę przed tzw. wodą stuletnią, czyli wezbraniem rzek występującym raz na sto lat.

Specjaliści opracowali modele matematyczne i wyliczyli, o ile podczas opadów deszczu wzrośnie poziom wody w Rabie. W ten sposób wskazano tereny, które są zagrożone zalaniem. Okazało się, że w razie przyboru rzek zagrożonych będzie blisko 2 tys. mieszkańców. Rozstrzygnięto także, jakie inwestycje są niezbędne dla ochrony tych terenów: budowa wałów przeciwpowodziowych, polderów, suchych zbiorników czy zbiorników retencyjnych – podaje Jan Brodowski, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.

Mapa będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom oraz urzędnikom. Dzięki niej ocenimy, czy budowa domu na danym terenie jest bezpieczna – dodaje.

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” realizowane są analizy programów inwestycyjnych m.in. dla Soły, Skawy, Raby, Dunajca i Sanu z Wisłokiem.

Mapa terenów zalewowych dostępna jest tutaj,

a także w serwisie Geoportal.