Jerzy Lysy wspiera okręgi jednomandatowe do Sejmu

Na apel Pawła Kukiza 29 maja powstał w Tarnowie Komitet do Spraw Referendum Ogólnokrajowego, zarządzonego na 6 września. Obejmuje on swym działaniem Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki i wielicki.

Celem Komitetu jest monitorowanie prawidłowości i legalności przygotowania oraz przebiegu referendum, prowadzenie kampanii referendalnej oraz szerokie propagowanie idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Założyciele Komitetu opowiadają się jednoznacznie za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu, gdyż obecna tzw. „proporcjonalna” ordynacja wyborcza (która tak naprawdę nią nie jest), jest praprzyczyną zgubnego dla Polski systemu politycznego. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatnika oraz za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika – czytamy w komunikacie prasowym.

Założyciele Komitetu:

dr Marek Ciesielczyk – radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Tarnów,

Marcin Szczeblewski – Prezes Sądu Arbitrażowego w RP, Tarnów,

Paweł Augustyn – radny Rady Powiatu Tarnowskiego, b. Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, powiat tarnowski,

Jerzy Lysy – b. wójt gminy Bochnia, powiat bocheński,

Jan Sipior – b. burmistrz Szczucina, powiat dąbrowski,

Zbigniew Zarębski – b. burmistrz Wieliczki i Przewodniczący Rady Miejskiej i Rady Powiatu Wielickiego, powiat wielicki,

Dariusz Jasiński – adwokat, radca prawny, b. kandydat na wójta Pałecznicy (z 20-procentowym poparciem), powiat proszowicki,

Bogdan Hajduga – wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2w Brzesku, powiat brzeski