Reklama

Transparenty na sesji w Trzcianie – zdjęcia

„Nie zabijajcie inicjatyw obywatelskich w gminie Trzciana”, „Stop polityce likwidacji szkół”, „Panie wójcie, prawdziwa władza jest służbą” – takie hasła zawisły w formie transparentów na sesji rady gminy Trzciana. Mieszkańcy Kamionnej bronili w ten sposób swojego gimnazjum.

W ostatnich miesiącach wszystko skazywało na to, że od 1 września dzieci z Kamionnej będą dojeżdżać do szkoły w Trzcianie oddalonej o 7 km, ponieważ stowarzyszenie prowadzące placówkę zdecydowało o jej likwidacji. Rodzice jednak sprzeciwili się i założyli inne stowarzyszenie, a na wczorajszą sesję przyszli z transparentami. Nie wyobrażali sobie likwidacji szkoły, do której chodzą ich dzieci.

Dzieci byłyby porozrzucane po różnych klasach, klasy pewnie byłyby dużo większe, natomiast Kamionnej jest nowo wybudowana szkoła, klasy są wyposażone ze środków unijnych, jest pracownia komputerowa, tablice interaktywne – mówi jedna z matek, pragnąca zachować anonimowość.

Mamy piękną dużą szkołę, mamy miejsce na to, żeby nasze dzieci się uczyły, dlatego zrobiliśmy wszystko, aby założyć nowe stowarzyszenie, które przejęłoby prowadzenie gimnazjum – powiedziała nam Anna Sędzik, matka gimnazjalistów.

W trakcie wtorkowej sesji odczytano pismo Zarządu Stowarzyszenia EduKreatywni. Ostatnie miesiące były dla naszej miejscowości bardzo szczególne: mieszkańcy Kamionnej gromadzili się licznie jak nigdy dotąd na zebraniach wiejskich, byliśmy świadkami burzliwych obrad, głosowań, zbierania podpisów przez mieszkańców wsi. Okoliczne miejscowości patrzyły ze zdumieniem na to co dzieje się w Kamionnej, pytano: O co tam chodzi? Kto tam jest dobry, a kto zły? – czytał prezes Krzysztof Krawczyk.

W piśmie Zarządu Stowarzyszenia padło stwierdzenie, że likwidacja gimnazjum w Kamionnej miała być ceną za pozostawienie szkoły podstawowej w dotychczasowej formule. Szkoła Podstawowa w Trzcianie liczy obecnie 119 uczniów, drugą co do wielkości Szkołą w gminie jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej z liczbą uczniów: 90. Proszę sobie wyobrazić, co czuliby rodzice w Trzcianie gdyby poinformowano ich o zamiarze przekształcenia gminnej publicznej szkoły w ciągu jednego miesiąca w szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie, choćby tak prężnie działające jak Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna? Przed taką informacją stanęli mieszkańcy Kamionnej, stąd niepokój rodziców, stąd zebrania, stąd sprzeciw wobec decyzji szybkich i niezrozumiałych zmian, o skutkach trudno przewidywalnych na przyszłość. Stąd również wynik głosowania na zebraniu wiejskim gdzie mieszkańcy zdecydowaną większością głosów postanowili o pozostawieniu Szkoły Podstawowej w Kamionnej w strukturach gminnych. Ceną za to miała być likwidacja gimnazjum, przedszkola i stołówki przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Aby temu zapobiec grupa rodziców powołała do życia Stowarzyszenie EduKreatywni, którego członkowie wraz z grupą mieszkańców i rodziców gimnazjalistów oraz uczniów Szkoły Podstawowej stoją dziś przez Wami i proszą: Szanowni Radni dajcie nam szansę, prosimy Was o kredyt zaufania, by nasza Szkoła mogła funkcjonować jak do tej pory , by nasze dzieci mogły w niej zdobywać wiedzę na każdym etapie edukacji: od przedszkola aż do gimnazjum – czytał dalej prezes stowarzyszenia zarejestrowanego 27 marca.

Ryszard Śliwa, przewodniczący rady gminy Trzciana, zarządził głosowanie imienne w sprawie gimnazjum. Za przekazaniem szkoły z Kamionnej głosowało 12 radnych, dwie osoby głosowały przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Ryszard Śliwa był przeciw przekazaniu gimnazjum stowarzyszeniu. Wiem, jakie są problemy budżetu gminy i wiem, jakie będą w przyszłości. Utrzymywanie gimnazjum, w którym jest w tej chwili 32 dzieci, choćby nawet przybyło do 40, nie ma żadnego sensu. Moje stanowisko jest takie, że powinna zostać utrzymana obecna sieć szkół podstawowych, to jest najważniejsze. Przekazywanie szkół stowarzyszeniom nie daje żadnych oszczędności dla budżetu, ponieważ i tak na dziecko trzeba przekazać średnią rzeczywistych kosztów, jaka jest w gminie, a nie subwencji – stwierdził. Na pytanie, dlaczego zarządził głosowanie imienne, odpowiedział: Za 2-3 lata wrócimy do tematu restrukturyzacji szkół. Wiem, że będą zagrożone szkoły w Łąkcie Dolnej i Kierlikówce, bo są szkołami małymi. Wtedy może dojść do takiej sytuacji, że szkoły podstawowe zostaną zlikwidowane. A jeżeli raz się przekaże szkołę stowarzyszeniu, to nie można mu tej szkoły odebrać. Rada gminy nie ma nic do tego – dodaje Ryszard Śliwa.

Krzysztof Krawczyk, prezes stowarzyszenia EduKreatywni uważa, że nowy podmiot podoła prowadzeniu placówki. Z naszych kalkulacji wynika, że jesteśmy w stanie poprowadzić gimnazjum. Mamy świadomość, że przejmujemy je w trudnej sytuacji, natomiast według naszych kalkulacji, trudny czas dla gimnazjum w Kamionnej powoli zmierza do końca, więc jesteśmy pełni optymizmu, że uda nam się przez następne lata poprowadzić tę placówkę – powiedział w rozmowie z mojaBochnia.pl.

Anna Kępa, aktualna dyrektor gimnazjum w Kamionnej i działaczka prowadzącego je do końca sierpnia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna, odniosła się do anonimowego pisma, jakie krążyło niedawno po Kamionnej. Stwierdziła, że zawarte w nim informacje są fałszywe, odniosła się też do stawianych zarzutów. Zapowiedziała również wolę współpracy z nowym Stowarzyszeniem.

Decyzja radnych została podjęta niezależnie od nikogo, bez żadnych nacisków. Radni zdecydowali, że zostaje status quo, ponieważ nie budzi to nowych kosztów. Stowarzyszenie, które dotąd prowadziło szkołę, dostawało taką samą kwotę dotacji, jaką będzie dostawało nowe stowarzyszenie. Te pieniądze były zapisane w budżecie – mówi wójt Józef Nowak. Wspomina, że był również zamiar przeniesienia gimnazjum z Leszczyny do Trzciany, ale został odsunięty w czasie o jeden rok.

Gimnazjum w Kamionnej jest jedną z trzech takich placówek w gminie Trzciana. Obecnie uczęszcza do niego 32 dzieci. W trzech gimnazjach na terenie gminy (Trzciana, Leszczyna, Kamionna) jest obecnie 230 uczniów.