Reklama

Posterunki policji w Łapanowie, Trzcianie i Żegocinie zakończyły działalność

Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, podinsp. Mariusza Dymury, od dnia 1 kwietnia 2015 roku swoją działalność zakończyły posterunki policji w gminach: Łapanów, Trzciana i Żegocina.

Zdaniem policji, nie wpłynie to negatywnie na stan bezpieczeństwa na terenie tych gmin. W miejsce zlikwidowanych posterunków powstały punkty przyjęć policjantów rewiru dzielnicowych, którzy w wyznaczonych dniach tygodnia będą dyżurować i przyjmować interesantów.

Zmiany w strukturze bocheńskiej komendy zostały dobrze przemyślane i przedyskutowane zostały m.in. na spotkaniach włodarzy gmin z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji jak również na sesjach z udziałem radnych gmin i Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, podinsp. Mariusza Dymury – wyjaśnia Łukasz Ostręga, rzecznik policji w Bochni.

Zmiany oparto na szczegółowej analizie zagrożeń pod względem ich struktury i dynamiki występowania na terenie poszczególnych gmin. Ponadto są one podyktowane ciągłym dążeniem do usprawnienia i zwiększenia efektywności działania policjantów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu bocheńskiego oraz przebywającym na jego terenie gości.

Rzecznik zaznacza, że w dobie rozwoju techniki telekomunikacyjnej, kontakt z policją nie nastręcza już problemu, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu, a oczekiwania społeczeństwa kształtują organizowanie służby policjantów w ten sposób, aby ich liczba w ternie stale rosła. Policjanci pracujący do tej pory w posterunkach zostali odciążeni od pracy biurowej, która została przekazana odpowiedniej komórce Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, co pozwoliło zwiększyć ilość patroli w terenie, a dzięki temu usprawnić m.in. prewencyjne działania policji.

Dzięki takim zabiegom, jak wprowadzenie trzyzmianowego systemu służby, nie tylko zwiększy się ilość policjantów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli, ale także skróci się czas reakcji na zdarzenia przestępcze, co pozytywnie wpłynie na jakość i efektywność działań policji i z korzyścią wpłynie na stan bezpieczeństwa na terenie całego powiatu bocheńskiego – dodaje Łukasz Ostręga. Taki system służby na południu powiatu bocheńskiego działa już ponad rok i sprawdza się, o czym świadczą m.in. sygnały docierające od mieszkańców tamtejszych gmin, jak również wzrost wykrywalności sprawców przestępstw popełnianych na tym terenie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest np.: dwukrotny wzrost wykrywalności sprawców kradzieży i włamań w stosunku do roku 2013 oraz sprawców bójek i pobicia, gdzie 75% wykrywalność w 2013 roku wzrosła do 100% w roku 2014.

Wprowadzone zmiany – w założeniu – mają na uwadze dobro obywateli i troskę o jak największe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Każde zmiany w początkowym stadium ich realizacji wprowadzają pewien niepokój i wiele znaków zapytania co do słuszności ich urzeczywistniania. Dlatego Komendant bocheńskich policjantów, podinsp. Mariusz Dymura pragnie uspokoić wszystkich, których te zmiany dotyczą, że wpłyną one bardzo pozytywnie na stan bezpieczeństwa w poszczególnych gminach. Bać powinni się tylko Ci, których celem jest działalność na szkodę dla bezpieczeństwa ogółu, i którym większa ilość policjantów w terenie znacznie utrudnia, bądź uniemożliwia przestępczą działalność – zaznacza rzecznik bocheńskiej komendy.

Godziny dyżurów policjantów rewiru dzielnicowych w punktach przyjęć na terenie dawnych posterunków policji:

Łapanów – wtorek od godziny 10:00 do 12:30
Żegocina – środa od godziny 10:00 do 12:30
Trzciana – czwartek od godziny 10:00 do 12:30.