Radny: podnieść ograniczenie prędkości na KN2 do 70 km/h

Ograniczenie prędkości na ul. Ofiar Katynia w Bochni jest zbyt rygorystyczne – uważa radny Krzysztof Sroka. Domaga się, aby wzorem ulicy Wiśnickiej zwiększyć tam dopuszczalną prędkość do 70 km/h.

Radny tłumaczy, że ul. Ofiar Katynia w Bochni leży na uboczu, a na całej długości stoi tylko jeden dom. Tymczasem ograniczenie prędkości ustalono na 50 km/h. Radny uważa, że powinno ono być podniesione do 70 km/h.

Ograniczenie do 50 km/h to abstrakcja. Jeżeli przy ul. Ofiar Katynia występuje tylko jeden budynek mieszkalny, na całym odcinku jest obustronny chodnik, jest też ścieżka rowerowa, nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Dlatego uważam, że absurdem jest ograniczenie prędkości tylko do 50 km/h, gdyś na drodze wojewódzkiej nr 965 na odcinku ul. Wiśnickiej między ul. Strzelecką a ul. Rydla jest ograniczenie do 70 km/h, a teren zabudowy jest nieporównanie większy jak na ul. Ofiar Katynia – argumentuje radny.

Ulica Ofiar Katynia jest objęta radarową kontrolą prędkości. Funkcjonariusze straży miejskiej pojawiają się tam od 1 stycznia br. Podczas pierwszej w tym roku akcji w ciągu dwóch godzin zarejestrowano 47 wykroczeń.