Fotoradar od stycznia przy KN2

Straż miejska zacznie niebawem kontrolować prędkość na kolejnej ulicy w Bochni. Przenośny fotoradar był do tej pory wykorzystywany w oznakowanych miejscach, jednak z pominięciem tzw. obwodnicy północno-zachodniej. Ten okres dobiega jednak końca.

Powodem wyłączenia drogi KN2 z kontroli prędkości był fakt, że nie miała ona statusu drogi publicznej. Sprawa wyszła na jaw blisko rok temu. W wyniku niedopatrzenia, droga wybudowana w kadencji 2006-2010 nie została przekwalifikowana na drogę publiczną. Stąd znaki drogowe, postawione przez straż miejską, nie miały mocy wiążącej. Poprzednie władze powiatu zażądały wręcz ich usunięcia bądź zakrycia, z kolei burmistrz Stefan Kolawiński tłumaczył, że odcinek ma status drogi wewnętrznej. Niebawem tablice informujące o tym fakcie pojawiły się wzdłuż traktu.

Pod koniec stycznia 2014 r. rada miejska podjęła uchwałę, która rozpoczęła procedurę przemianowania statusu drogi na publiczną. Wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. To oznacza, że od tego dnia KN2 stanie się drogą publiczną, co umożliwi straży miejskiej kontrolowanie tam prędkości za pomocą mobilnego fotoradaru.

Obecnie kontrole odbywają się na ulicach:

– Ul. Strzelecka,

– Ul. Windakiewicza,

– Ul. Konfederatów Barskich,

– Ul. Wygoda,

– Ul. Brzeźnicka,

– Ul. Krzeczowska,

– Ul. Brzeska.