Reklama

Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość

W najbliższy piątek 12 września w bocheńskiej Kopalni Soli odbędzie się spotkanie w ramach międzynarodowej konferencji archiwalno-historycznej „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”. Uczestnicy będą obradować na temat tradycji górniczych a także zajmą się postacią św. Kingi.

Bocheńskie spotkanie jest częścią odbywającej się od 10 – 14 września w Nowym Sączu międzynarodowej konferencji archiwalno-historycznej „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”.

Drugi dzień konferencji uczestnicy spędzą w Bochni i jej okolicach. Najpierw przewidziano obrady w bocheńskiej Kopalni Soli. O kulcie Św. Kingi na Węgrzech i Słowacji będą mówili archiwiści z tych krajów a także ks. dr T. Banach z Tarnowa. Pozostali referenci skoncentrują swoje wystąpienia na tradycjach górniczych w świetle dokumentów archiwalnych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa oryginalnych dokumentów dotyczących św. Kingi, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Krakowie.

Goście konferencji oprócz Kopalni Soli zwiedzą także Zamek Kmitów i Lubomirskich oraz klasztor – więzienie w Nowym Wiśniczu, a w drodze powrotnej do Nowego Sącza, odwiedzą Lipnicę Murowaną.

Konferencja „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” została zorganizowana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich przy współudziale samorządów Nowego Sącza, Bochni, Nowego Wiśnicza i Powiatu Bocheńskiego oraz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Uzdrowiska i Kopalni Soli w Bochni.

Gośćmi konferencji będą archiwiści z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, przybędą także Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych – Sławomir Radoń i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tomasz Merta. Swój udział zapowiedzieli ambasadorzy Czech, Słowacji i Węgier.

W 2007 r. archiwiści polscy, czescy, słowaccy i węgierscy podpisali w Popradzie na Słowacji porozumienie o współpracy, którego efektem jest wrześniowa konferencja naukowa. Będzie ona poświęcona wspólnemu dziedzictwu archiwalnemu krajów, które kiedyś wchodziły w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego oraz ich współczesnym problemom archiwalnym. – Mamy nadzieję że w ten sposób zainaugurujemy cykl międzynarodowych konferencji archiwalnych i historycznych na ziemi bocheńskiej i sądeckiej – mówi Hanna Krajewska dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia.

Tematem wiodącym konferencji w Nowym Sączu (obrady będą się odbywały w Wyższej Szkole Biznesu) będzie przeszłość wpisana w przyszłość. „Historia i przyszłość Nowego Sącza. Czy małe miasto z piękną przeszłością położone w urokliwym zakątku świata może być kluczowym obszarem rozwoju” nad tym problemem będzie się zastanawiał dr K. Pawłowski, prezydent sądeckiej szkoły wyższej.

Program konferencji w Bochni, 12 wrzesień 2008 r.

8.30 – 10.30 – Zwiedzanie kopalni soli w Bochni
10.30 – 11.00 – Zwiedzanie wystawy przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Krakowie „Św. Kinga w dokumencie archiwalnym” (oryginały)

11.15- 13.00 – Tradycje górnicze w świetle dokumentów, prelekcje:

– Prof. dr hab. A. Jodłowski, Kraków – „Początki warzelnictwa na terenie żup krakowskich”,
– Dr J. Piotrowicz, Bochnia – „Czas i miejsce powstania kopalni soli w Bochni w świetle legendy o pierścieniu św. Kingi i faktów historycznych”,
– mgr J. Potasz, Bochnia – „Wkład cudzoziemców w dzieje Bochni”,
– Dr hab. T. Wojciechowski, Bochnia – „Wpływ żupy solnej na rozwój Bochni”,
– Mgr E. Kašiarová, Banska Stanica – „Ślady związków okręgów górniczych Polski i Słowacji w Centralnym Archiwum Państwowym w Bańskiej Szczawnicy”,

13.25 –16.00 – Święta Kinga w tradycji i zapisach archiwalnych

– Dr T. Banach, Tarnów – „Dokumenty kanonizacyjne św. Kingi”,
– Dr I. Draskóczy, Budapeszt – „Polska sól w późnośredniowiecznym Królestwie Węgierskim”,
– Mgr J. Flasza, Bochnia – „Bocheńskie wizerunki św. Kingi”,
– Prof. L. Szogi, Budapeszt – „Przygotowanie baz danych w archiwach uniwersyteckich na Węgrzech”,

16.00 – 22.00 – Ślady historii
zwiedzanie Nowego Wiśnicza (m.in. zamek Lubomirskich, klasztor – więzienie) i Lipnicy Murowanej.