Rajd Papieski z Niegowici do Łapanowa

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici oraz Szkoła Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici organizują jubileuszowy XV Rajd Szlakiem Papieskim, który odbędzie się 17 maja.

W tym roku trasa Rajdu przebiegać będzie z Niegowici do Łapanowa.

Program Rajdu:

8:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Niegowici na placu przykościelnym,

9:00 – Msza święta w kościele p.w. WNMP w Niegowici,

10:00 – wymarsz grup na trasę Rajdu,

13:00 – przyjmowanie grup w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie,

– zwiedzanie wystawy z okazji XV Jubileuszowego Rajdu na sali gimnastycznej,

13:30 – ogłoszenie wyników konkursu plastyczno-fotograficznego „Idę śladami Świętego”, wręczenie nagród, wyróżnień,

14:00 – występ „Promyczków Dobra”, program artystyczny uczestników WTZ w Łapanowie „Otwarte Serca”,

15:00 – losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników Rajdu.

Rajd odbywa się pod honorowym patronatem:

Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego,

Starosty Bocheńskiego Pana Jacka Pająka,

Starosty Wielickiego Pana Jacka Juszkiewicza,

Wójta Gminy Łapanów Pana Jana Kuliga

Wójta Gminy Gdów Pana Zbigniewa Wojasa.