Reklama

Pomóż wypięknieć Bochni – ankieta

Powstała ankieta, mająca na celu wypracowanie społecznej koncepcji odnowy bocheńskiego Śródmieścia. Ankieta zawiera kilkanaście pytań zamkniętych i trzy otwarte, na które trzeba wpisać własne odpowiedzi.

Inicjatywa jest działaniem oddolnym zapoczątkowanym przez bocheńską fundację „Salina NOVA”. Chcemy wspólnie z mieszkańcami miasta i rodzimymi przedsiębiorcami tworzyć „miasto dla ludzi”, zaczynając od odnowy jego zabytkowego centrum. Patronat honorowy nad projektem objął BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki pozwolą na opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania obszaru śródmiejskiego Bochni, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa potrzeb i oczekiwań – piszą założyciele fundacji.

Przykładowe pytania zawarte w ankiecie to m.in.: „Co przeszkadza Pani/Panu w Śródmieściu”, „Jak ocenia Pan/Pani zasoby zieleni na terenie Śródmieścia”, „Czy uważa Pan/Pani ten teren za przyjazny dla spacerów i rekreacji (chodniki, ławki, skwery, zieleń parkowa, miejsca spotkań w przestrzeni publicznej)”, „Proszę wymienić miejsca na terenie Śródmieścia, z których Pan/Pani korzysta (placówki kulturalne, kawiarnie, urzędy, inne). Proszę nie uwzględniać miejsca pracy i/lub zamieszkania”.

Ankietę można wypełnić klikając tutaj.

————————————————————————————————–

Wizualizacje autorstwa Joanny Świątek i Anny Wojdak – fragment pracy dyplomowej „REWITALIZACJA PLANT SALINARNYCH I REWALORYZACJA ZABUDOWY SALINARNEJ W BOCHNI” – wykonanej w Zakładzie Historii Architektury XIX i XX wieku oraz Modernizacji i Rekonstrukcji Obiektów, pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Białkiewicza i dr inż. arch. Elżbiety Waszczyczyn