Powstaje więcej firm niż upada – wskaźniki dla Bochni i powiatu

Powiat bocheński i Bochnia notują pozytywne wskaźniki w działalności gospodarczej. W minionym roku powstało więcej nowych firm niż zostało zlikwidowanych. Również początek nowego roku odznacza się sporym ożywieniem gospodarczym.

W powiecie bocheńskim zarejestrowanych jest obecnie 5849 firm. W minionym roku powstało 690 nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a zlikwidowano 522. Wskaźnik są zatem wyraźnie dodatki. Szczególnie pozytywnie rozpoczął się nowy rok. W styczniu na Bocheńszczyźnie zarejestrowano 72 nowe firmy, a zamknięto tylko 17.

Pozytywna tendencja widoczna jest również w samej Bochni. Działa tutaj ponad 2502 firmy. W 2013 roku zarejestrowano 256 nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a zlikwidowano 223. W styczniu w Bochni powstało 27 nowych firm, a zlikwidowano tylko 7.

Dla porównania, w 2012 r. w powiecie bocheńskim otwarto 597 firm, a zamknięto 551; w samej Bochni rozpoczęło działalność 231 podmiotów, a zakończyło 232.

Z kolei w 2011 w powiecie bocheńskim powstało 506 firm, a upadło 249. W tym samym roku w Bochni 201 podmiotów rozpoczęło działalność, a 118 zakończyło.