Reklama

Śmieci w Bochni po niemal 30 złotych? Szykuje się kolejna podwyżka.

29,50 złotych od osoby – taka stawka za odbiór śmieci ma zostać zaprezentowana przez burmistrza Stefana Kolawińskiego na najbliższej sesji Rady Miasta – wynika z informacji z poniedziałkowej Komisji Prawa i Spraw Obywatelskich.

Przypomnijmy, że w drugim podejściu do przetargu (pierwszy unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny i zmianę założeń) wpłynęła jedna oferta: konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD, które wyceniły roczny wywóz śmieci na 8,1 mln złotych. Jest to kwota o 650 tys. zł mniejsza niż przy pierwszym przetargu, ale wciąż o 2 mln zł wyższa od funduszy zaplanowanych na ten cel przez Magistrat. To może oznaczać znaczące podwyżki w cenach.

Podczas poniedziałkowej komisji prawa i spraw obywatelskich pojawiła się propozycja burmistrza odnośnie nowych stawek opłat. Na projekcie uchwały widniała kwota 29,50 zł od każdego domownika i dwukrotność tej kwoty, jaka kara za śmieci niesegregowane.

Komisja nie zajęła stanowiska wobec propozycji uchwały, ze względu na równowagę w głosach za i przeciw (2:2).

Przegłosowano jednak dwa wnioski do burmistrza, oba zgłoszone przez przewodniczącego Damiana Słoninę:

  1. Wniosek o przygotowanie szczegółowej analizy ilości generowanych odpadów w poszczególnych miesiącach roku 2020 oraz analogicznych miesiącach w roku poprzednim oraz informacje jak kształtowały się ceny na RIPOKach w tym okresie.
  2. Wniosek dot. możliwości ponownego zebrania deklaracji od mieszkańców zawierających aktualną ilość osób zamieszkującym poszczególne domostwa.

Temat śmieci będzie poruszony na najbliższej sesji Rady Miasta.