Reklama

PILNE: potrzebne osocze od ozdrowieńców dla nauczycielki z I LO!

Pozwalamy sobie zwrócić do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie akcji poszukiwania dawców osocza wśród osób, które mają za sobą zachorowanie na covid 19. Osocza pilnie potrzebuje chora nauczycielka naszej szkoły – przekazała dyrekcja I LO w Bochni za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane oddaniem osocza  prosimy  o kontakt  telefoniczny  pod numerem: 503- 104 -121  albo  mailowo na adres: pomagamcovid@gmail.com do dnia 16 listopada 2020 r

Ogólne warunki  jakie muszą spełnić osoby w celu oddana osocza

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  2. Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji,
  3. Są w wieku 18-65 lat,
  4. Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników
  5. Dawcy z potwierdzonym COVID 19 nie mogą oddawać krwi i jej składników.
  6. Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażona wirusem SARS -CoV 2 powinni przez 10 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
  7. Powrót z pobytu za granicami Polski dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę i krwiodawcę każdorazowo na okres 10 dni od powrotu. Lista krajów po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z przyczyn epidemiologicznych aktualizowana jest przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w oparciu o dane ECDC oraz GIS i umieszczana na stronie RCKiK w Krakowie.
  8. Bliski kontakt z osobą, która przebywała za granicami Polski w ciągu ostatnich 10 dni, dyskwalifikuje na okres 10 dni od powrotu.
  9. Po przechorowaniu COVID-19 nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od uzyskania dwóch ujemnych wyników badania w kierunku RNA SARS CoV 2 lub 28 dni po ustąpienia objawów klinicznych lub po okresie nie krótszym niż 18 dni od zakończenia izolacji.
  10. Dawcy, którzy byli objęci kwarantanną, mogą oddawać krew lub jej składniki po okresie nie krótszym niż 18 dni od jej zakończenia.

Szczegółowe warunki i zasady  poboru składników  krwi  można uzyskać na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Krakowie.

 https://rckik.krakow.pl/covid-19-informacje/