Reklama

Informacje z Wydziału Architektury i Budownictwa tylko telefonicznie

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bochni w ramach posiadanych kompetencji udziela wszelkich informacji zarówno mieszkańcom, inwestorom jak i projektantom telefonicznie. Stało się tak w związku z zaostrzeniem rygoru sanitarnego. 
Informacje udzielane są  telefonicznie pod numerem:
– pok. 201 – 14 61 53 717
– pok. 203 – 14 61 53 728
– pok. 204 – 14 61 53 726
– pok. 205 – 14-61 53 725
– pok. 206 -14 61 53 723
– pok. 207 -14 61 53 724
Wszelkie dokumenty można też składać za pośrednictwem: Poczty Polskiej, elektronicznie – za pomocą platformy e – PUAP – adres skrytki: ePUAP:/SPBochnia/skrytka, a także do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Starostwa przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 w Bochni.
Równocześnie dyrektor Wydziału Architektury prosi aby ograniczyć wizyty w wydziale wyłącznie do załatwienia spraw niezbędnych związanych z prowadzonymi postępowaniami oraz na wezwanie organu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę.