Reklama

Ze szklanej płyty na megabity. W oczekiwaniu na nieznane do tej pory przedwojenne zdjęcia

W drugiej połowie października internauci będą mieli możliwość zapoznania się ze zbiorem liczącym 1000 fotografii dokumentującym życie na terenie części powiatu bocheńskiego w okresie II Rzeczpospolitej. Zdjęcia, pochodzące z dawnego zakładu fotograficznego Czesława Wyrwy w Nowym Wiśniczu,  zostaną przeniesione z archaicznych i delikatnych negatywów szklanych na nośnik cyfrowy.  Całość będzie można obejrzeć na stronie internetowej bocheńskiego Muzeum: www.muzeum.bochnia.pl .

 

Zdjęcia mają wielką wartość historyczną. Nie tylko dlatego, że do tej pory pozostawały nieznane, ale przede wszystkim dlatego gdyż przedstawiają  niemal wszystkie dziedziny życia społeczności zamieszkałej na znacznym obszarze powiatu bocheńskiego w okresie II Rzeczypospolitej, szerzej w 1. połowie XX w:  życie codzienne – prace, zajęcia, warunki egzystencji, typy ludzkie, ubiór charakterystyczny dla rozmaitych warstw społecznych, życie rodzinne, zwyczaje, obrzędy i celebrowanie czasu odświętnego, wydarzenia religijne, dziejowe Polaków z lokalnej perspektywy, kultywowanie tradycji patriotycznych odwołujących się głównie do doświadczeń Wielkiej Wojny i lat 1918-1920, budowanie etosu służby publicznej i ofiarności obywatelskiej.

 

Zdjęcie: http://www.muzeum.bochnia.pl/