Reklama

Burmistrz apeluje do Przewodniczącego Rady o potwierdzenie albo sprostowanie informacji o koronawirusie

O tym, że temat panującej pandemii koronawirusa nie jest obiektem swobodnych wypowiedzi, wiadomo od miesięcy. W ostatnich dniach dyskusja nad zagrożeniem patogenem przeniosła się do przestrzeni władz samorządowych w Bochni. Do słow Bogdana Kosturkiewicza o zakażonych osobach podczas otwarcia tężni odniósł się Stefan Kolawiński w otwartym liście skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Przypomnijmy. W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia, jej Przewodniczący – Bogdan Kosturkiewicz przy okazji zaproszenia na spotkanie z autorem książki „Ochotnik – prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego” – Jackiem Fairweatherem apelował o zachowanie dystansu społecznego podczas tego wydarzenia dodając jednocześnie informację na temat wrześniowego (11) oficjalnego otwarcia tężni solankowej. „Wiemy, że było organizowane spotkanie dotyczące otwarcia tężni. Wiemy, że na tym spotkaniu były osoby chore na koronawirusa. W związku z tym są teraz pewne problemy na terenie naszego miasta” – powiedział Kosturkiewicz.

W związku z tą wypowiedzią Przewodniczącego burmistrz Bochni Stefan Kolawiński skierował do niego pismo dot. wyjaśnienia przedstawionego zdarzenia (pisownia oryginalna).

W dniu 23 września 2020 roku podczas XXIII Sesji Rady Miasta Bochnia, powiedział Pan, że wie iż na uroczystości z okazji oficjalnego otwarcia tężni Solankowej, która odbyła się dnia 11 września 2020 roku były osoby zarażone koronawirusem.

W związku z tą wypowiedzią i informacją z cytatami z Pańskiej wypowiedzi zamieszczonych na lokalnych portalach internetowych, pytam:

– czy zgłosił Pan do Sanepid-u tę informację?

– dlaczego nie poinformował Pan o tym Urzędu Miasta Bochnia wcześniej, tylko dopiero podczas Sesji?

Szerząca się pandemia koronawirusa w ostatnim czasie przybiera na sile i wszelkie sygnały o zakażeniach oraz możliwym kontakcie osób zdrowych z zakażonymi powinny być niezwłocznie przekazywane do Sanepid-u. Zwłoka w przekazaniu informacji może mieć duże, negatywne a nawet śmiertelne skutki dla osób, które rzeczywiście stykają się z nosicielami SARS COV-2.

Dlatego też proszę Pana o przekazanie swojej wiedzy do Sanepid-u, a jeżeli jest to informacja nieprawdziwa, niesprawdzona, zasłyszana, o sprostowanie jej w taki sposób w jaki została przekazana tzn. publicznie. Słowa, które zostały wypowiedziane mają określoną wagę, tym bardziej, że wypowiada je osoba, która piastuje najwyższą funkcję w Radzie Miasta Bochnia.

Występując w imieniu organizatora otwarcia Tężni solankowej, jakim jest urząd Miasta Bochnia, ale także kilkudziesięciu zaniepokojonych tymi stwierdzeniami osób biorących udział w tej uroczystości, apeluję o pilne zdementowanie lub zgłoszenie tej informacji do Sanepid-u .