Reklama

Ruszyła budowa ostatniego odcinka obwodnicy północno-zachodniej

23 września, na terenach, gdzie przebiegać będzie nowy odcinek obwodnicy północno-zachodniej dokonano „wbicia pierwszej łopaty” pod tę inwestycję.

Symbolicznego rozpoczęcia budowy dokonali: Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia, Ewa Dudek – Skarbnik Gminy, Rafał Nosek – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Przemysław Birkowski – właściciel firmy P-BUD, Ryszard Birkowski – właściciel firmy R-BUD, Artur Kasprzyk – właściciel firmy MONTER, Mateusz Kasprzyk – firma MONTER oraz Bohdan Barylak – kierownik budowy.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi z pełną infrastrukturą techniczną o długości ok. 800 m. od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej.

W ramach projektu planowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych i kierowców: chodnik wraz ze ścieżką rowerową, wyniesienie nawierzchni skrzyżowania z ul. Nowy Świat wraz ze strefą zamieszkania w kierunku osiedla Niepodległości.

Dodatkowo zaprojektowano: na wysokości pętli autobusowej przejście dla pieszych z kierunku zachód – wschód wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, co zapewni dostęp komunikacyjny bezpośrednio z nowej drogi na teren osiedla i ogródków działkowych, oświetlenie drogowe na całym odcinku, aktywne znaki D-6, malowanie grubowarstwowe, przejścia dwukolorowe oraz punkty odblaskowe w jezdni.

Zaprojektowano również przekładki istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z nową jezdnią asfaltową. Ponadto przewidziano do wykonania zbiorniki wód opadowych wraz z regulatorami przepływu, których zadaniem jest ograniczenie kumulacji wody opadowej i jej retencjonowanie.

Zadanie to jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł. Gmina Miasta Bochnia pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcami inwestycji będzie konsorcjum firm: P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Firma Usługowo –Transportowo–Handlowa Ryszard Birkowski, Firma Usługowo–Handlowa MONTER Artur Kasprzyk.

Realizację inwestycji zaplanowano do końca października 2021 roku.