Reklama

Skarbonki na bocheńskim cmentarzu

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej umieściło dwie skarbonki celem całorocznego zbierania środków finansowych na ratowanie cennych historycznie nagrobków. Pierwsza z nich została zamontowana na bramie głównej od strony ulicy Orackiej, natomiast druga na bramie od strony ulicy Ofiar Katynia.
Niestety ze względów formalnych nie ma możliwości starania się o środki zewnętrzne na renowację pomników dlatego jedyną możliwością jest zbiórka publiczna, której punktem kulminacyjnym jest coroczna kwesta 1 i 2 listopada. Wsparcia można również udzielać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto kwesty o numerze: 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002.

Stowarzyszenie chciałoby raz jeszcze złożyć podziękowania Panu Janowi Balickiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, Panu Wiesławowi Musze kierownikowi szkolenia praktycznego oraz nauczycielowi Panu Piotrowi Kukli za nieodpłatne wykonanie skarbonek oraz Pani Dorocie Trzósło z Zarządu Cmentarzy Komunalnych za doskonałą współpracę przy realizacji tego projektu.