Reklama

Gmina Bochnia przeznaczy 1,9 mln na termomodernizację budynków komunalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał naszej gminie dofinansowanie na realizację Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia” o wartości 1,9 mln. zł. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku ZSG Gawłów i Zespół Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w Nieszkowicach Wielkich.
Zaplanowane remonty wynikają z przygotowanego przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i będą realizowane w oparciu o wyniki audytu energetycznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
W szkole podstawowej w Gawłowie zostanie poddana modernizacji instalacja C.O. (demontażu starych grzejników żeliwnych i montażu nowych grzejników z zaworami termostatycznymi, wprowadzeniu ustawienia weekendowych przerw w ogrzewaniu oraz montażu liczników ciepła w kotłowni), zostaną docieplone ściany zewnętrzne ( ocieplenie ścian zewnętrznych izolacją termiczną – wełna mineralna / styropian), docieplone stropy oraz stropodach (nad sala gimnastyczną). Podobnie jak  przypadku szkoły w Gawłowie termomodernizcja budynku szkoły podstawowej w Nieszkowicach Wielkich obejmie modernizację instalacji C.O., termomodernizację stolarki okiennej (wymiana starych drewnianych okien na nowe o właściwych parametrach izolacyjności cieplnej), stolarki drzwiowej (wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o właściwych parametrach izolacyjności cieplnej), docieplone zostaną ściany zewnętrzne (wełna mineralna / styropian) oraz  docieplone stropy (strop pod nieogrzewanym strychem, strop nad sala gimnastyczną, strop nad podcieniem). Wartość całej inwestycji to prawie 1.900.000 zł. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.139.724,82 zł.
Podjęte działania mają na celu przede wszystkim obniżenie zużycia energii na cele ogrzewania, poprawiając jednocześnie trwałość i estetykę budynków. Zgłoszone do projektu budynki odpowiadały normom, standardom i parametrom wymaganym przez instytucję finansującą. Dziękuję za tak znaczne wsparcie finansowe Zarządowi Województwa Małopolskiego, Pani Marcie Malec-Lech oraz Panu Łukaszowi Smółka – Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego oraz Panu Piotrowi Dziurdzia Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego– mówi Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia – Pozyskanie środków na termomodernizację tych dwóch obiektów to dopiero początek. Obecnie przygotowywanych jest kilkanaście audytów energetycznych budynków w celu ubiegania się o kolejne dofinansowanie na termomodernizację obiektów budowlanych w naszej Gminie
Źródło: gmina Bochnia