Reklama

Zajęcia szkolne wracają rownież w wiśnickim więzieniu

Od pierwszego czerwca rozpoczną się konsultacje szkolne w których uczestniczyć będą skazani: uczniowie i słuchacze oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Z końcem maja w szkołach podstawowych oraz średnich, wraz z luzowaniem obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa, do zajęć wróciła część uczniów (w tym również w formie konsultacji) – klas najmłodszych szkoły podstawowej oraz przygotowujących się do egzaminów: maturalnych oraz ósmoklasisty. Od 1 czerwca z zajęć szkolnych w pomieszczeniach CKU w wiśnickim wiezieniu korzystać będą mogli również uczniowie szkoły podstawowej oraz liceum, a także słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Po zakończeniu nauki przez uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego, w CKU uczy się aktualnie 98 osadzonych. Sześćdziesięciu dwóch z nich – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunkach: blacharz, elektryk i elektronik, będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami w celu przygotowania się do egzaminów zawodowych, które odbędą się 23 czerwca (egzamin teoretyczny) oraz 28-29.06 (egzamin praktyczny). Pozostali są uczniami klasy VII szkoły podstawowej oraz I klasy liceum. Wszyscy słuchacze i uczniowie będą uczęszczać na zajęcia z nauczycielami w grupach pięcioosobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, uczniom jak i kadrze pedagogicznej zapewniono sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki oraz przyłbice).

W trakcie trwania pandemii uczniowie i słuchacze otrzymywali codziennie pakiety nauczania, w których znajdowały się materiały szkoleniowe jak i testy sprawdzające wiedzę osadzonych, ocenianych później przez kadrę nauczycielską CKU. Równocześnie w wewnętrznym kanale TV więźniowie mieli możliwość skorzystania z oferty nauczania – bloków tematycznych z zakresu matematyki, języka polskiego, historii i innych przedmiotów tak ogólnokształcących jak i zawodowych.

Nauka i zdobywanie kwalifikacji zawodowych osadzonych są jednymi z najważniejszych czynników mających oddziaływać na skazanych w procesie ich resocjalizacji.

#resortsprawiedliwoscipomaga

źródło: ZK Nowy Wiśnicz