Reklama

Korzystanie z obiektów sportowych? Nie wszędzie! Za nie przestrzeganie obostrzeń grożą mandaty

Kilka dni temu otrzymaliśmy informację od naszego czytelnika, który zauważył, że nie wszystkie obiekty sportowe obowiązują restrykcyjne przepisy nie tylko ilości osób, ale również stosowania na nich środków ochronnych. Wskazując na obiekt przy ulicy  Rejtana prosił o interwencję u Straży Miejskiej. Wiadomość czytelnika była dla nas pretekstem aby zapytać o to czy i jak Straż Miejska w Bochni kontroluje obiekty sportowe na terenie miasta, czy odnotowuje podobne zgłoszenia ze strony mieszkańców? Odpowiedzi udzielił nam Komendant SM w Bochni – Dariusz Gałązka. 

 

Otrzymaliśmy następującą wiadomość: proponuję przyglądnąć się boisku na ul Rejtana tam rozporządzenia o COVID nie obowiązują, zapytajcie w SM ile razy tam byli jak jest zakaz a teraz jakie maski, jaka dezynfekcja, chwila kiedy będzie to nowa wylęgarnia wirusa, zapytajcie właściciela jak realizuje nadzór na obiektem wymagany rozporządzeniem z 2 maja br.  W jaki sposób miasto kontroluje ten i inne obiekty, które objęte są restrykcjami urzędowymi wynikającymi z pandemii?

Dariusz Gałązka: Boiska sportowe przy ul. Rejtana administrowane są przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych w Bochni, wobec czego to na zarządcy ciąży obowiązek  – w przypadku udostępnienia obiektu sportowego  – spełnienie odpowiednich wymogów zgodnych z rozporządzeniem (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).  Z posiadanych mi informacji obiekt ten nie został udostępniony wobec czego, nikt nie ma prawa na tą chwile z niego korzystać – osoby nie stosujące się do tego zakazu łamiąc prawo mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości 500 zł. Do tej pory nie otrzymywaliśmy zgłoszeń dotyczących problemu osób pojawiających się na tym obiekcie. Najczęściej pojawiające się zgłoszenia dotyczące osób korzystających z obecnie zamkniętych obiektów dotyczyły m.in. zielonych siłowni lub placów zabaw znajdujących się na terenie osiedli miejskich.

Komendant Straży Miejskiej w Bochni zwrócił uwagę, że stan techniczny ogrodzenia może ułatwiać niekontrolowane korzystanie z obiektów sportowych: ustalono, iż powodem pojawiających się osób na boiskach przy ul. Rejtana – mimo tego, iż obiekt nadal pozostaje zamknięty  – może być fakt, iż ogrodzenie uniemożliwiające wejście zostało uszkodzone. Fakt ten zgłoszono zarządcy z prośbą o możliwie jak najszybsze usunięcie usterki. Ponadto rejon ten zostanie obecnie objęty nadzorem funkcjonariuszy pełniących zadania patrolowe na terenie miasta – powiedział komendant Straży Miejskiej.

Dariusz Gałązka dodał również, że od początku kwietnia ściśle współpracuje z Policją, z którą organizuje patrole miejsc wskazanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej jako stałe miejsca kontroli mają ustalone lokalizacje:  Planty Salinarne,  Plac Turka oraz  Park Rodzinny Uzbornia. Miejsca te zostały wskazane przez Komendę Powiatową Policji jako miejsca potencjalnie z największą liczbą grupujących się ludzi. Ponadto funkcjonariusze stale realizują zadania zgłaszane przez mieszkańców co niejednokrotnie powoduje brak fizycznej możliwości sprawdzenia wszystkich zgłaszanych lokalizacji – powiedział Gałązka