Reklama

Powiat otrzyma blisko 3 miliony zł na „Cyfrowy Powiat Bocheński”

Ponad 2 mln 800 tys złotych trafi do powiatu bocheńskiego na realizacje projektu pod nazwą „Cyfrowy Powiat Bocheński” – E-administracja w Powiecie Bocheńskim”

Celem projektu jest wzrost jakości, a przede wszystkim dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a wszystko dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach projektu przewidziane jest opracowanie i wdrożenie usług elektronicznych administracji, zintegrowanych z platformą ePUAP, planowane jest uruchomienie nowych e-usług oraz elektronicznych formularzy wniosków dla uproszczenia procesów administracyjnych i obsługi interesantów. Rozbudowany zostanie także elektroniczny systemu obiegu dokumentów w Starostwie, uruchomione zostaną funkcjonalności związane z integracją tego systemu z Biuletynem Informacji Publicznej. Powstanie zostanie także  nowoczesny system rezerwacji wizyty w urzędzie i system kolejkowy. Przewidziana jest  także nowa strona internetowa.

W efekcie wprowadzenia informatyzacji pewnych procesów przewidujemy rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni klienci urzędu będą mogli załatwić drogą elektroniczną – dodaje starosta.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2020-2022. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Informacja nadesłana