Reklama

Gminy pozyskały środki na laptopy dla uczniów

W związku z wprowadzeniem zdalnego trybu nauczania gminy z Bocheńszczyzny wystąpiły o środki na pozyskanie laptopów potrzebnych uczniom. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Laptopy trafią  do szkół z terenu gminy, następnie dyrektorzy użyczą je najbardziej potrzebującym uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej.

Żegocina:

W ramach projektu Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Gmina Żegocina zakupiła 18 sztuk laptopów które będą wykorzystane do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19. Ww. sprzęt zostanie wypożyczony uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej.

Laptopy zostały rozdysponowane do szkół proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce, tj.: 3 dla SP w Rozdzielu, 3 dla SP w Bytomsku, 4 dla SP w Żegocinie, 4 dla ZS w Żegocinie i 4 dla SP w Łąkcie Górnej. Urządzenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów – tych z ubogich i wielodzietnych rodzin. – mówi Wójt Gminy Wojciech Wrona. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Trzciana:

W ramach projektu Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła” naszej Gminie udało się zakupić 27 laptopów, za kwotę blisko 60 tys. zł. Wsparcie było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rzezawa:

Gmina Rzezawa zakupiła 26 wysokiej klasy laptopów, które posłużą uczniom do uczestnictwa w zdalnych lekcjach. Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej podjął decyzję o ubieganie się o środki zewnętrzne na zakup kilkudziesięciu komputerów, dzięki którym nauka online stanie się możliwa.

W sumie Gminie Rzezawa udało się pozyskać blisko 68 tys. zł na zakup laptopów. Pieniądze te pochodzą z projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Komputery zostaną wkrótce rozdzielone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonych braków przy nauce zdalnej na szkoły z terenu gminy Rzezawa. Dyrektorzy, na czas nauki zdalnej, użyczą ich najbardziej potrzebującym uczniom.

Bochnia:

Miasto Bochnia na zakup sprzętu komputerowego pozyskało 100.000 zł.  Z przyznanego grantu chcemy zakupić laptopy z oprogramowaniem, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Bochnia, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany będzie na cele szkolne.  Zamówienie na laptopy jest w trakcie realizacji. W najbliższym czasie sprzęt zostanie przekazany dyrektorom szkół podstawowych – zostaliśmy poinformowani przez Dorotę Palej – Maliszczak  -Dyrektor MZE w Bochni.

 

Źródło: UG Żegocina, UG Trzciana, UG Rzezawa, własne