Reklama

Opłatek w Stowarzyszeniu Bochniaków

W sobotę odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej połączone z przyjęciem w poczet najstarszego stowarzyszenia w Bochni nowych członków.

Doroczne spotkanie, które otworzyła pani prezes Zofia Sitko, zgromadziło bardzo licznie członków Stowarzyszenia oraz jego sympatyków. Życzenia osobiście złożyli starosta bocheński Adam Korta i burmistrz Stefan Kolawiński oraz ks. Ryszard Podstołowicz. Proboszcz bocheńskiej fary zaznaczył, jak ważna i cenna jest misja realizowana przez Stowarzyszenie, które utrwala i pielęgnuje piękne lokalne i polskie tradycje oraz dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego bocheńszczyzny. Po życzeniach świątecznych pobłogosławił opłatki, którymi następnie połamali się zebrani, składając sobie serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne przy dźwiękach kolęd intonowanych przez działający przy Stowarzyszeniu chór „Lutnia”.

Spotkanie to było także okazją do wręczenia honorowego tytułu „Nestora Bochniaków”, którym uhonorowano pana Stanisława Broszkiewicza, od lat wspierającego Stowarzyszenie na wielu płaszczyznach.

Ostatnią częścią spotkania było uroczyste przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia. Wpięcia przypinek z herbem organizacji oraz pasowania oficerską szablą dokonali: prezes Zarządu Głównego Zofia Sitko, prezes oddziału bocheńskiego Dorota Korta oraz członek zarządu Bogdan Dźwigaj. Nowi członkowie to ludzie młodzi, lokalni społecznicy, działający w Stowarzyszeniu w ramach komitetu na rzecz ratowania zabytków bocheńskiej nekropolii, w Teatrze Artystokrackim oraz innych sekcjach.

Poniżej fotogaleria autorstwa Mariana Sobczyka:

14 XII 2019 r.Foto: Marian Sobczyk

Publiée par Kulturalna Bochnia sur Samedi 14 décembre 2019