Reklama

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy północnej obwodnicy Bochni

O tym, że północna obwodnica Bochni jest potrzebna, nikogo nie trzeba przekonywać. Od dłuższego czasu trwają spory jak ma przebiegać przyszła droga, która odciążyłaby ruch w centrum miasta a jednocześnie dawałaby możliwość sprawnego włączenia się w ruch na autostradzie A4. Do listopada przyszłego roku ma powstać koncepcja techniczna budowy obwodnicy, która ma mieć około 4,5 i biec przez nowy most na Rabie. 
Wczoraj, wicemarszałek Łukasz Smółka i Marta Maj, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisali umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy Bochni, pozwalającej na połączenie drogi wojewódzkiej nr 965 z węzłem autostradowym A4.

Najlepszą ofertę przedstawiła pracownia inżynierska Klotoida z Krakowa, która za pół miliona złotych opracuje dokumentację i pozyska decyzje środowiskowe. Połowę tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, resztę sfinansują powiat bocheński i miasto Bochnia. Całość dokumentacji ma być gotowa na koniec listopada przyszłego roku.

Koncepcja pozwoli na przemyślenie kilka wariantów pod kątem technicznym przed projektem budowlanym i uzyskaniem decyzji środowiskowej, tak by wyeliminować ruch przelotowy z centrum Bochni

– wyjaśnił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Analiza projektowa obejmie wschodnią część Bochni, północno-wschodnie tereny gminy Bochnia oraz w części tereny gminy Rzezawa.  Celem budowy obwodnicy będzie zmniejszenie natężenia ruchu przez ścisłe centrum miasta,  przez które biegnie przecież droga wojewódzka nr 965 przez co obciążone są ulice: Kazimierza Wielkiego, Rynek, Szewska, Regis, Konstytucji 3 Maja, Proszowska. Nowa droga o długości 4,5 km, w ciu której ma powstać nowy most na Rabie, ma rozwiązać ten problem omijając centrum miasta.

Nowe połączenie drogowe wraz z połączeniem węzła autostrady A4 Bochnia z DK nr 94 znacznie ograniczy ruch drogowy w ścisłej zabudowie mieszkaniowej, ochroni historyczny układ urbanistyczny centrum miasta, wpisany do rejestru zabytków. Ponadto poprawi się dostępność do innych dróg krajowych oraz obecnych i nowych terenów inwestycyjnych – dodał Stanisław Bukowiec, poseł na Sejm VIII kadencji.

 

Źródło i foto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego