Reklama

Co z dotacją na drogi powiatowe w gminie Bochnia? Starosta: „szkoda byłoby to zaprzepaścić”

Niespełna kilka dni temu radni gmina Bochni przyjęli, po burzliwych obradach, uchwałę uchylającą wsparcie finansowe dla powiatu bocheńskiego na inwestycje drogowe na terenie ich gminy.  Jeśli pomysł rozbudowy dróg w Nieszkowicach Małych i Stradomce przepadnie, stracone zostaną szanse na blisko czteromilionową inwestycję. O komentarz do wydarzeń na IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bochnia poprosiliśmy starostę bocheńskiego – Adama Kortę. 

Przypomnijmy, 31 maja radni gminy Bochnia przyjęli uchwałę w sprawie woli przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K w km 2+260 do km 3+253 w miejscowości Nieszkowice Małe oraz w km od 4+810 do km 5+010 w miejscowości Stradomka, powiat bocheński” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu z przeznaczeniem na jego realizację.

Minęły niespełna dwa miesiące, a podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bochnia, uchwałę tę – w ubiegłym tygodniu, unieważniono, a zarezerwowane środki na wsparcie inwestycji drogowej powiatu na ternie gminy przeznaczono na „liczne zadania własne Gminy Bochnia – w tym (…) na zadania obejmujące przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Damienice oraz likwidację oczyszczalni ścieków w miejscowości Stanisławice”.

Wobec zaistniałej sytuacji zapytaliśmy starostę bocheńskiego – Adama Kortę – o to, czy powiat będzie realizował to zadanie bez wsparcia gminy Bochnia oraz czy jest jeszcze szansa na powrót do współpracy z gminą w kontekście tej inwestycji. Starosta stwierdził, że liczy że uda mu się jeszcze przekonać wójta oraz radnych do zmiany decyzji i przystąpienia mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego w e wspomnianych miejscowościach:

Na chwilę obecną czekamy na decyzję ministerstwa i rozstrzygnięcie związane z dofinansowaniem. Jeśli uzyskamy wsparcie finansowe, będę rozmawiał z wójtem gminy Bochnia, oraz tymi radnymi, którzy głosowali za zmianami w budżecie, aby jeszcze raz przyjrzeli się tej inwestycji.  Szczególnie temu jak może wpłynąć  na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg. Całkowity koszt tego projektu opiewa na kwotę prawie czterech milionów złotych, z tego dofinansowanie ma wynieść pięćdziesiąt procent,  więc  jest  to niebagatelna kwota i szkoda byłoby to zaprzepaścić.