Reklama

Miliony dotacji na inwestycje dla Gminy Rzezawa

Ponad 6 mln zł trafiło w ostatnich dwóch miesiącach do Gminy Rzezawa. Ta niebagatelna kwota pozwoli na realizację wielu niezwykle ważnych zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Wartość inwestycji na które pozyskano dofinansowanie wynosi ponad 14 mln zł.

W ostatnich latach na inwestycje przeznaczyliśmy już ponad 32 mln zł. Dzięki temu Gmina Rzezawa rozkwita i dynamicznie się rozwija. Bez otrzymanych dotacji wykonanie wielu zadań byłoby jednak niemożliwe. Dlatego jestem ogromnie szczęśliwy, że w ostatnim czasie udało się pozyskać kolejne duże środki finansowe. Pozwolą one na realizację naszych planów inwestycyjnych – mówi Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Gmina Rzezawa w ostatnich miesiącach otrzymała dofinansowanie na następujące inwestycje:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Borku – 2,7 mln zł dotacji

 

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku jest jedną z największych i najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich latach. Wykonanie pierwszego etapu tego zadania, które ma zakończyć się pod koniec bieżącego roku, będzie kosztować niemal 3,1 mln zł. Na tym jednak nie koniec. Nawet drugie tyle zostanie wydatkowane na ten cel w kolejnych latach.

Całkowita wartość zadania wynosi ok. 6 mln zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – 1,6 mln zł dotacji

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczynia się do poprawy życia mieszkańców i chroni środowisko naturalne. Dzięki niej wzrasta również wartość nieruchomości. Dlatego jej rozbudowa jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych w gminie Rzezawa.

W ostatnich latach wykonano już blisko 15 km sieci kanalizacyjnej. Na tym jednak nie koniec. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na jej dalszą rozbudowę.

W tym miejscu wato również podkreślić, że na terenie gminy Rzezawa trwa jednocześnie intensywna rozbudowa sieci wodociągowej. W ciągu ostatnich lat powstało jej blisko 9 km.

Całkowita wartość zadania wynosi ok. 2,2 mln zł.

Budowa drogi i chodnika w Borku – 700 tys. zł dotacji

Jakość dróg to jeden z najważniejszych czynników świadczących o rozwoju każdej gminy. Dobry stan dróg zapewnia także zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników. Dlatego inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej należą do najważniejszych zadań realizowanych w gminie Rzezawa.

Wśród zadań drogowych, które będą realizowane w najbliższym czasie w gminie Rzezawa, jest przebudowa drogi tzw. „Mały Koniec” w Borku o długości 1 km. Znacząco wpłynie to na bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie są zmuszeni poruszać się po ruchliwej jezdni

.

Kompleksowy remont drogi w Borku łączącej osiedle mieszkaniowe z centrum miejscowości oraz drogą powiatową będzie w sumie kosztował około 2,5 mln zł.

Modernizacja dróg w Dąbrówce i w Krzeczowie – 110 tys. zł dotacji

Gmina Rzezawa w ostatnim czasie pozyskała również pieniądze na modernizację dróg w Dąbrówce oraz w Krzeczowie.

W Dąbrówce remont czeka drogę gminną w centrum miejscowości o długości 580 m o nawierzchni bitumicznej stanowiącą działkę nr 1035.

W Krzeczowie zmodernizowana zostanie natomiast droga o długości 230 m o nawierzchni gruntowej prowadząca do pól, która obejmuje działki 815/1 i 816/10. Po zakończeniu robót zyska ona nawierzchnię bitumiczną.

Modernizacja dróg w Dąbrówce i w Krzeczowie jest niezwykle ważna dla lokalnej społeczności. Będzie kosztować ponad 220 tys. zł.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Rzezawie – 510 tys. zł dotacji

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie będzie kosztował w sumie 760 tys. zł. Gmina Rzezawa na jego zakup przeznaczy więc 250 tys. zł z własnego budżetu.

Nowy wóz bojowy bardzo przyda się strażakom OSP w Rzezawie, która niemal od ćwierćwiecza należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka ma jedną z największych w całym województwie liczbę interwencji.

Środki finansowe pozyskano z Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (310 tys. zł), Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (150 tys. zł) oraz dotacja Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” (50 tys. zł).

Modernizacja remizy OSP w Rzezawie – 48 tys. zł dotacji

Dzięki realizacji tego zadania znacznie zwiększy się komfort pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie. Inwestycja ta zakłada kompleksowy remont garażu głównego budynku OSP.

Remont remizy OSP w Rzezawie ma zakończyć się do końca września bieżącego roku. Będzie kosztował ponad 98 tys. zł.

Modernizacja remizy OSP w Jodłówce – 14 tys. zł dotacji

Remont czeka także remizę strażacką w Jodłówce. Zostanie tam m.in. wymieniona brama garażowa oraz wyremontowana instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania. Zamontowana zostanie również instalacja odciągu spalin.

Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce będzie w sumie kosztować około 28 tys. zł.

Utworzenie „Klubu Senior +” w Rzezawie – 150 tys. zł dotacji

Dzięki realizacji tej inwestycji seniorzy z gminy Rzezawa zyskają miejsce, gdzie będą mogli spędzać wolny czas. Klub przeznaczony specjalnie dla nich powstanie w budynku dawnej rehabilitacji w Rzezawie, w sąsiedztwie biblioteki.

Przystosowanie budynku po byłej rehabilitacji do potrzeb „Klubu Senior +” będzie kosztować prawie 190 tys. zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.

Powstanie przedszkole integracyjne w Dąbrówce – 144 tys. zł dotacji

Przedszkole powstanie w trzykondygnacyjnym budynku wolnostojącym znajdującym się na terenie szkoły podstawowej w Dąbrówce.

Przystosowanie budynku w Dąbrówce na potrzeby przedszkola integracyjnego będzie w sumie kosztować ok. 1,9 mln zł. Gmina Rzezawa na realizację tej inwestycji w kolejnych miesiącach ma pozyskać kolejne dotacje. W sumie będzie to kilkaset tysięcy złotych.

Budowa placu zabaw w Okulicach oraz doposażenie placów zabaw w Rzezawie i Krzeczowie – 56 tys. zł dotacji

W Okulicach miejsce służące do zabawy powstanie w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Zostanie ono wyposażone m.in. w zjeżdżalnię, karuzelę, huśtawkę oraz bujak w kształcie słonia.

W Rzezawie na placu zabaw przy szkole powstanie natomiast altana rekreacyjna, która będzie chronić przed deszczem, a w upalne dni będzie doskonałym schronieniem przed słońcem.

Doposażony zostanie również plac zabaw za remizą OSP w Krzeczowie. Zostanie tam zamontowany stół betonowy do gry w tenisa stołowego. 

Budowa placu zabaw w Okulicach oraz wyposażenie placu zabaw w Rzezawie i w Krzeczowie o dodatkowe elementy będzie kosztować niespełna 109 tys. zł

Aktywna tablica” w szkołach z terenu gminy Rzezawa – 42 tys. zł dotacji

Publiczne szkoły podstawowe w Jodłówce, Łazach i Okulicach zostaną doposażone w interaktywne tablice i monitory, które zostaną podłączone do szybkiego Internetu.

Zakup interaktywnych tablic i monitorów będzie kosztował około 52 tys. zł.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzezawie – 25 tys. zł dotacji

Zadanie to obejmuje budowę zielonej siłowni wyposażonej w liczny i profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

Otwarta Strefa Aktywności powstanie przy ulicy Wiśniowej w Rzezawie w sąsiedztwie znajdującego się tam placu zabaw. Jej budowa będzie kosztować blisko 54 tys. zł.

Równolegle  do wymienionych powyżej inwestycji, na które Gmina Rzezawa pozyskała w ostatnim czasie dofinansowanie, trwa realizacja wielu innych zadań. Są one finansowane z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego, a także z uzyskanych dotacji w poprzednich latach.

Wśród nich jest intensywna rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja kolejnych dróg na terenie całej gminy i rozbudowa oświetlenia ulicznego. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że trwają prace wykończeniowe przy niedawno wybudowanej nowoczesnej hali sportowej w Jodłówce. Niedługo zakończy się także remont pomieszczeń budynku komunalnego w Rzezawie.

Ciężko pracujemy na to, by w naszej gminie lepiej się żyło. Nasze starania i skuteczność w realizacji zamierzonych planów nie tylko widać gołym okiem, gdy jedzie się nowymi drogami czy odwiedza wyremontowane budynki, ale też doceniają to inni czy to w postaci indywidualnych, czy zbiorowych nagród i wyróżnień zaznacza Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, który na swoim koncie ma m.in. kilka tytułów „Osobowość Roku”.

Ambitne plany na przyszłość

W kolejnych latach Wójt Mariusz Palej zamierza przystąpić do kolejnych niezwykle ważnych inwestycji. W jego planach jest m.in. budowa sali gimnastycznej w Krzeczowie (jest to już trzeci obiekt) budowa nowego przedszkola w Borku i w Krzeczowie, budowa Centrum Kulturalnego w Rzezawie w którym będzie się mieścił Dzienny Dom Seniora oraz Gminna Biblioteka, budowa boiska wielofunkcyjnego w Łazach, budowa boisk sportowych w Krzeczowie, budowa orlika lekkoatletycznego w Rzezawie, dalsza intensywna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całej gminy Rzezawa, modernizacja i budowa nowych dróg gminnych, przebudowa Potoku Jodłowskiego, modernizacja obiektów i doposażenie jednostek OSP.