Reklama

Niezwykła wystawa promowała „ilustrowaną podróż do przeszłości”

W czwartkowy wieczór w Miejskim Domu Kultury miał miejsce wernisaż pocztówek ilustrujących Bochnię, będący zarazem promocją książki „Bo ta sama, ale nie taka sama”.

„Bochnia ta sama, ale nie taka sama”, to zbiór ponad 130 ilustracji przedstawiających Bochnię z lat 1898 – 1945 (dodano niewielki suplement przedstawiający Bochnię w latach powojennych).  Oryginały pocztówek  i fotografii znajdujących się w zbiorach Elżbiety i Piotra Lekkich oraz Bogdana Haby zostały zaprezentowane na jednodniowej wystawie w MDK. Ich kopie znalazły się w wydanej niewielkim nakładem (kilkaset egzemplarzy) bocheńskiego MDK książce, ukazującej jak wielkie zmiany  na przestrzeni stu lat zaszły w Bochni. Zmian nie tylko z perspektywy urbanistycznej (niektórych budowli, układu ulic już nie ma), ale także ilości zieleni (ul. Kazimierza Wielkiego).  Ilustracje wzbogacone są o komentarze, które pomagają spojrzeć na obecnie istniejące jeszcze obiekty z innej perspektywy (np. koszary, szpital). Książka, której wydanie wsparła finansowo firma Werner Kenkel,  ma być „ilustrowaną podróżą do przeszłości” i taką z pewnością jest,  godną polecenia bochnianom i nie tylko.