Reklama

Bocheńskie i brzeskie zabytki z dotacjami

W czwartek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni miało miejsce spotkanie przedstawicieli województwa małopolskiego z reprezentantami brzeskich i bocheńskich samorządów oraz parafii. W jego trakcie wręczono symboliczne czeki pochodzące z dotacji województwa na ochronę zabytków.

Ponad 700 tysięcy złotych trafiło do bocheńskich i brzeskich samorządów oraz parafii dzięki ich udziałowi w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski”. W Starostwie Powiatowym w Bochni czeki beneficjentom konkursu wręczała Anna Pieczarka z zarządu województwa, której towarzyszył radny wojewódzki – Stanisław Bukowiec. Obecny był również obecnie pracownik Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Marki – Jan Truś.

Przedstawiciele województwa zgodnie podkreślali rolę zabytków w krajobrazie Małopolski oraz konieczność niesienia im pomocy. Ziemia bocheńska i brzeska bogata jest w zabytki i dobrze, że władze województwa dostrzegają ten fakt przyznając coraz większe środki na ich renowacje. Będę pilnował w sejmiku, aby tego typu programy były kontynuowane i w miarę możliwości zwiększane były pieniądze na rozkwitanie naszych zabytków. Dziękuję też samorządom i parafiom, które na co dzień opiekują się obiektami i dziełami sakralnymi, dbając też o ich utrzymanie – powiedział Stanisław Bukowiec. Z kolei Anna Pieczarka zwracała uwagę, że ochrona zabytków znajduje się w centrum zainteresowania władz wojewódzkich:  Jest to [kwota  700.000 zł – przyp. MK] kropla w morzu potrzeb,ale od czegoś trzeba zacząć. Na przestrzeni ostatnich lat zostało dofinansowanych z tego projektu ponad 1800 obiektów. Mamy zapewnienie zarządu województwa, że jeszcze w tym roku zostaną przyznane środki na kolejny projekt związany z zabytkami.

Z budżetu Małopolski przeznaczono na całe przedsięwzięcie związane z ochroną zabytków – łącznie 5 milionów złotych, co jest kwotą rekordową dla województwa. Dofinansowanie uzyskały 83 projekty w skali całego województwa, z czego 11 z powiatu bocheńskiego (w 10 obiektach na kwotę 379 tysięcy złotych) oraz 6 z powiatu brzeskiego (335 tysięcy złotych). Na przełomie maja i czerwca zostanie z kolei ogłoszony konkurs autorski Anny Pieczarki pod nazwą „Małopolska pamięta”. Skierowany on jest na ochronę miejsc pamięci nie zapisanych w rejestrze zabytków. Budżet projektu ma wynieść 500 tysięcy złotych. Członkini zarządu województwa przyznała również, że już niedługo w siedzibie bocheńskiego starostwa wręczane będą inne dotacje wojewódzkie – na drogi dojazdowe do pól, remizy strażackie, kapliczki, programy „Bezpieczna Małopolska” i „Bezpieczna remiza”.

Kto otrzymał dotację?

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dotacja

Miejscowość

Gmina

Powiat

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha BM w Starym Wiśniczu Stary Wiśnicz, zabytkowe kamienne elementy wnętrz i nawarstwienia ścienne w klatkach schodowych, XVI w., pełna konserwacja

44 850

Stary Wiśnicz

Nowy Wiśnicz

bocheński

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie Żegocina, kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 1895 r., remont konserwatorski drogi procesyjnej wokół zabytkowego kościoła – wymiana nawierzchni z kostki betonowej na płyty i kostkę granitową

75 700

Żegocina

Żegocina

bocheński

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu Nowy Wiśnicz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu, I poł. XVII w., wzmocnienie więźby dachowej nad prezbiterium – etap 2

34 700

Nowy Wiśnicz

Nowy Wiśnicz

bocheński

4

Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz, Ratusz Miejski w Nowym Wiśniczu, I poł. XVII w., prace konserwatorsko-restauratorskie przy schodach i tarasie zewnętrznym obiektu

27 300

Nowy Wiśnicz

Nowy Wiśnicz

Bocheński

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Brzeźnicy Brzeźnica, polichromia w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B.M., 1899 r., pełna konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji malarskiej ściany północnej prezbiterium

19 300

Brzeźnica

Bochnia

bocheński

6

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie Chełm, gm. Bochnia, ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Narodzenia Jana Chrzciciela z 1 poł. XVIII w., 1749 r., konserwacja techniczna i estetyczna wybranych elementów ołtarza głównego – etap II

24 400

Chełm

Bochnia

bocheński

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Chronowie Chronów, kościół pw. św. Ducha, XVII w., prace konserwatorskie przy ściennych nawarstwieniach malarskich w nawie głównej i w przedsionku kościoła – etap VII

62 500

Chronów

Nowy Wiśnicz

bocheński

8

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni Bochnia, ołtarz pw. Jezusa Nazareńskiego z Bazyliki pw. św. Mikołaja bpa w Bochni, 1730, konserwacja techniczna i estetyczna wystroju ołtarza w zakresie glorii wieńczącej, 2 rzeźb aniołów i obrazu św. Walentego ze zwieńczenia – kontynuacja prac konserwatorskich

20 600

Bochnia

Bochnia-miasto

bocheński

Bochnia, Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, XIV w., prace konserwatorskie przy elewacji południowej w zakresie pokrycia z dachówki ceramicznej na przyporach

11 700

9

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Bochnia, ołtarz pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, 1861 r., prace konserwatorskie w zakresie polichromowanej struktury architektonicznej

16 300

Bochnia

Bochnia

bocheński

10

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie Gawłów, ołtarz główny klasycystyczny pw. św. Andrzeja Boboli z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, 1 poł. XIX w., konserwacja techniczna i estetyczna wystroju ołtarza w zakresie 4 rzeźb Ewangelistów, kolumn architektonicznych i 2 aniołków – I etap prac konserwatorskich

16 000

Gawłów

Bochnia

bocheński

11

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy Łapczyca, gotycki zabytkowy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 1340 r., kontynuacja odsłonięcia i konserwacji polichromii na murowanym sklepieniu średniowiecznej zakrystii

26 000

Łapczyca

Bochnia

bocheński

12

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich, XIX/XX w., remont kaplicy – etap III

39 300

Brzesko

Brzesko

brzeski

13

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz św. Józefa (1930-31) i rzeźba św. Sebastiana (II poł. XIX), konserwacja techniczna i estetyczna obiektów – II etap

68 900

Borzęcin

Borzęcin

brzeski

14

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Gnojniku Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa, ołtarz główny z 1766 r., IV etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej

59 472

Gnojnik

Gnojnik

brzeski

15

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębnie Dębno, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, polichromia wnętrza, kamienne obramienia okien i sakrarium, XV-XX w., pełna konserwacja polichromii (III etap) oraz kamiennych obramień okiennych i sakrarium

126 750

Dębno

Dębno

brzeski

16

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym Uście Solne, ołtarze i rzeźby z barokowego kościoła parafialnego wykonane przez miejscowego artystę Antoniego Wróbla, XVIII-XX w., konserwacja (kontynuacja)

40 900

Uście Solne

Szczurowa

brzeski