Reklama

Starostwo chce przekazać budynek na potrzeby szkoły muzycznej

Starosta Bocheński Adam Korta spotkał się z Panem Jarosławem Wartakiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem wizyty przedstawiciela ministerstwa było zapoznanie się z możliwością adaptacji budynku byłego pogotowia przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Bochni na potrzeby Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bochni.

Starostwo Powiatowe w Bochni wystąpiło pod koniec ubiegłego roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z propozycją udostępnienia na potrzeby Szkoły Muzycznej II stopnia budynku po byłym pogotowiu przy ulicy Konstytucji 3-go Maja.
Ministerstwo wyraziło wstępne zainteresowanie pozyskaniem budynku i przeznaczeniem go na prowadzenie działalności dydaktycznej. Wizyta w Bochni Pana Jarosława Wartaka zastępcy dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego miała na celu ocenę możliwości zagospodarowania budynku na potrzeby szkoły muzycznej.

Starostwo Powiatowe w Bochni proponuje wydzierżawienie tego budynku na kilkanaście lat lub wymianę na inny obiekt będący w posiadaniu skarbu państwa. – Zależy  mi na rozwoju szkoły muzycznej w Bochni, jednak o szczegółach będzie można rozmawiać dopiero kiedy Ministerstwo podejmie decyzję, że budynek po byłym pogotowiu rzeczywiście może zostać w ten sposób zagospodarowany – wyjaśnia Starosta Bocheński Adam Korta.