Reklama

Ul. Górska do przebudowy – wykonawca przejął już teren

Prawie milion złotych będzie kosztować przebudowa ul. Górskiej. Teren został już przekazany wykonawcy. 

Przebudowa poszerzy jezdnię do 4,5 m, wzmocni jej konstrukcję i zapewni właściwe odprowadzenie wód opadowych. W ramach tego zadania zostanie także wykonany ciąg pieszego, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowa branż towarzyszących. Roboty powinny się zakończyć do 16 września bieżącego roku.