Reklama

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni

Nadkom. Łukaszowi Radzięka został mianowany p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Dotychczas nadkomisarz był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.

11 marca 2019 roku podczas krótkiej narady kierowniczej p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, mł. insp. Jerzy Polczyk odczytał, a następnie wręczył rozkaz personalny wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Pobuty, o mianowaniu na stanowisko p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni zostały powierzone nadkom. Łukaszowi Radzięcie, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego

. Mł. insp. Jerzy Polczyk w imieniu swoim oraz kadry kierowniczej pogratulował nadkom. Łukaszowi Radzięcie powierzenia obowiązków na nowym stanowisku, równocześnie podkreślając, że decyzja o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku jest docenieniem zaangażowania, doświadczenia oraz wielu lat służby w policji.