Reklama

Stanisławice w czasach rzymskich i nowożytnych – opracowania archeologów

Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądało życie 100 lat temu, 200, a może i 2000? Co pozostało z dorobku, zwyczajów, przedmiotów codziennego użytkowania?  W Stanisławicach podczas wielkiej inwestycji jaką była budowa autostrady przeprowadzono badania archeologiczne. Obecnie został wydany drugi tom dociekań naukowców.

Najnowsze opracowania archeologiczne dotyczące Stanisławic związane są z osadą z okresu rzymskiego, których autorką jest Justyna Rodak, a z czasami nowożytnymi – Wojciech Tabaszewski.  Podczas przeprowadzonych badań związanych z bliższymi nam czasami odsłonięto między innymi zabudowę oraz obiekty w postaci piwniczki i studni, które stanowiły typowe obejście gospodarskie charakterystyczne dla terenów Małopolski. Dodatkowo wystąpiły również obiekty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem gospodarstwa takie jak groby zwierzęce, w których zakopywano zdechłe zwierzęta – czytamy w opracowaniu Tabaszewskiego.

Obecnie opracowania można nabyć w wersji papierowej w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. W wersji elektronicznej do pobrania są TUTAJ (czasy nowożytne) oraz TUTAJ (czasy rzymskie) . Plan stanowiska archeologicznego znajdziecie TUTAJ