Reklama

USC w Bochni poszukuje „Złotych” Jubilatów

Urząd Stanu Cywilnego zwraca się do mieszkańców Bochni obchodzących w bieżącym roku Jubileusz 50-lecia małżeństwa (małżeństwa zawarte w Bochni i poza Bochnią) o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości Złotych Godów – telefonicznie (tel. 14 61 49 160 lub 61 49 161), osobiście bądź przez członków rodziny.

Z okazji 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, tutejszy Urząd pragnie wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie dla Jubilatów medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale te będą wręczone Szanownym Jubilatom przez Burmistrza Miasta Bochni na zorganizowanej z końcem roku uroczystości jubileuszowej.

___

UM