Reklama

Tymczasowa organizacja ruchu w Bochni

Z dniem 22 listopada 2021r. w związku przebudową chodnika, zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Kącik a Rynkiem. Roboty wykonywane będą przy całkowitym zajęciu chodnika i fragmentu jezdni.

W trakcie etapu nr 1 (od strony DH ZENIT) wykonane zostaną prace po południowej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodnik w miejscu robót zostanie wygrodzony i aby przejść dalej trzeba będzie skorzystać z sąsiednich przejść i drugą stroną drogi dotrzeć w pożądane miejsce. Wszystko zostanie odpowiednio oznakowane tak jak w opracowanym projekcie.


W trakcie etapu nr 2 (od strony WDH) wykonane zostaną prace po północnej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego . Ruch pieszych będzie odbywał się analogicznie jak w etapie poprzednim z tym, że drugą strona ulicy.


Prowadzący działalność gospodarczą do swoich nieruchomości będą mieli zorganizowane dojście.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Celem zamknięcia całkowitego tych odcinków chodników jest sprawne i bezpieczne wykonanie robót.
Na dzień dzisiejszy szacujemy przy dobrych warunkach pogodowych że roboty potrwają około trzech tygodni.