Reklama

Kolejne wykłady biblijne w KSCCh

W siedzibie Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Bochni przy ul. Białej 1, w poniedziałek 10.12.2018 r., miał miejsce wykład ks. dr Marka Mierzyńskiego z wiedzy biblijnej.

W trakcie wykładu poruszono tematy: mesjańskich zapowiedzi, które pojawiają się w Starym Testamencie w kontekście wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli politycznej, ale również idei Mesjasza Pańskiego stanowiącego  postulat duchowego przywództwa, które pozwoli na duchowe odrodzenie narodu. Proroctwa Izajasza, jak również innych proroków zapowiadających Zbawiciela spełniły się na osobie Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa. Objawienie się Mesjasza Pańskiego stanowi rehabilitację osoby ludzkiej natury, ale również jawi się jako fundament obecności Boga w ludzkiej historii i ostatecznie zapowiedź tajemnicy Odkupienia.

 

Tekst: Halina Mucha/KSCCh