Reklama

BSAG z największym inwestorem w KSSE w 2017 roku

20 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez Krakowski Park Technologiczny – to bilans podsumowujący ubiegły rok w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Konsekwencją tych zezwoleń jest blisko 1000 nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają też zainwestować w KSSE prawie 573 mln zł.  Swój udział w tym bilansie ma również Bocheńska Strefa Gospodarcza.

Największym inwestorem, jaki w ostatnich miesiącach ulokował się w KSSE jest firma Mabuchi Motor Poland sp. z o.o., która na swoją lokalizację wybrała Bocheńską Strefę Aktywności Gospodarczej. W ramach otrzymanego zezwolenia Mabuchi zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 113 mln zł oraz utworzenie 253 nowych miejsc pracy. Firma zajmuje się produkcją elementów dla motoryzacji.

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych czy parków technologicznych to inwestycje, które zwracają się w 100%, bo korzystają z nich wszyscy: przedsiębiorcy, którzy mają idealne miejsca do rozwoju swojej działalności, samorządy – bo zyskują dodatkowe wpływy do swoich budżetów i mogą inwestować je w dalszy rozwój gospodarczy, czy w końcu mieszkańcy zyskujący nowe miejsca pracy

– mówił marszałek Jacek Krupa podczas dorocznego spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym, podczas którego podsumowano 2017 rok w KSSE.

Od początku istnienia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej do końca 2017 roku KPT wydał w sumie 256 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE. Nakłady inwestycyjne funkcjonujących w niej przedsiębiorstw wyniosły 4,5 mld zł. Pozwoliło to na utworzenie ponad 23 tys. miejsc pracy.

____

Źródło: UMWM