Reklama

Policjanci skontrolują na życzenie autokary

Dzień 12 sierpnia został ogłoszony Dniem bezpiecznego pasażera. Ogólnopolska kampania „Moje życie zależy od Ciebie” ma uświadamiać pasażerów, że ich asertywna postawa w relacji z kierowcą może mieć wpływ na jego zachowanie. Kampania ma także uświadomić kierowcom, że wożąc pasażerów są odpowiedzialni za ich życie i zdrowie.

Okres wakacji to czas wzmożonego ruchu turystycznego. Lokalizacja letnich miejsc wypoczynku (góry, jeziora, morze) sprawia, że indywidualne dotarcie podróżnych z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku generuje nasilony ruch kołowy na wszystkich głównych ciągach komunikacyjnych. Niezależnie od wyjazdów indywidualnych w okresie wakacji, następuje także nasilenie zbiorowych przewozów dzieci i młodzieży autokarami na obozy, kolonie i inne formy wypoczynku.

Dlatego też zgodnie z zatwierdzonym przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji Planem Działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2017 r. zostały zaplanowane ogólnopolskie wzmożone działania pod nazwą Bezpieczne Wakacje. W ramach tej akcji realizowane będą działania w obszarze nadzoru nad ruchem drogowym, jak również w obszarze edukacyjno-profilaktycznym.

W ramach tej akcji szczególny nacisk kładziony będzie na zwiększenie ilości oznakowanych patroli w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zapewnienie płynności ruchu, podejmowanie prewencyjnych badań stanu trzeźwości, stanowcze reagowanie na ujawniane wykroczenia, a w szczególności egzekwowanie bezpiecznego zgodnego z przepisami przewożenia dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa.

Ponadto w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży funkcjonariusze będą organizować spotkania, na których poruszone zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Dzień 12 sierpnia został ogłoszony Dniem bezpiecznego pasażera. Ogólnopolska kampania „Moje życie zależy od Ciebie” ma uświadamiać pasażerów, że ich asertywna postawa w relacji z kierowcą może mieć wpływ na jego zachowanie. Kampania ma także uświadomić kierowcom, że wożąc pasażerów są odpowiedzialni za ich życie i zdrowie.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bochni informują, że potrzebę kontroli autokarów można zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego osobiście lub pod numerem telefonu 14 615 22 33, 14 615 22 09.