Marek Piekarczyk na X Gali Błękitnej Niezapominajki – zdjęcia

12 maja odbyła się w Bochni X Jubileuszowa Gala Kapituły Orderu Błękitnej Niezapominajki. Z tej okazji wyróżniono 10 osób, m.in. Marka Piekarczyka (wystąpił on podczas imprezy z koncertem charytatywnym), Mirosława Cibora, Krystynę Dziurdzię, Katarzynę Garus, Maję Jaworską.

Laureaci: Ewa Błaszczyk, Andrzej Brandstatter, Mirosław Cibor, Krystyna Dziurdzia, Katarzyna Garus, Maja Jaworska, Jan Mela, Janina Ochojska, Marek Piekarczyk, ks. Jan Stryczek

X Jubileuszowa Gala Kapituły Orderu Błękitnej Niezapominajki to organizowana po raz dziesiąty uroczystość o charakterze społeczno-kulturalnym, której głównym celem jest upowszechnianie idei pomocy innym poprzez uhonorowanie Orderem Błękitnej Niezapominajki osób, które z poświęceniem, zaangażowaniem, bezinteresownie i z wielkim sercem działają na rzecz drugiego człowieka, a w szczególności na rzecz najmłodszych i niepełnosprawnych. Poprzez organizację tych uroczystości Kapituła Orderu Błękitnej Niezapominajki upamiętnia również Święto Niezapominajki, w którym należy nie-zapominać o ważnych chwilach w życiu, osobach i sytuacjach, a także zachęcać do pamiętania o życzliwości, bezinteresowności oraz otwarciu na drugiego człowieka. Inicjatorką tych uroczystości jest Eleonora Chmielarska – emerytowana pielęgniarka, propagatorka zdrowego stylu życia, zaangażowana społecznie na rzecz młodego pokolenia.

Kapituła Orderu Błękitnej Niezapominajki od 10 lat w porozumieniu z działającą równolegle Dziecięcą Kapitułą corocznie typuje laureatów do nagrody i nagradza honorowym odznaczeniem – orderem Błękitnej Niezapominajki. W zaszczytnym gronie laureatów znajdują się między innymi takie osoby jak: Anna Dymna, Roman Nehrebecki, prof. Czesław Dźwigaj, Andrzej Zalewski, a także wiele osób ze środowiska lokalnego zaangażowanych w działalność charytatywną i niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

W czasie X Jubileuszowej Gali honorowe odznaczenie otrzymały osoby, które dobrowolnie angażują się w pracę na rzecz potrzebujących, niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, a także instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Z racji tego iż w tym roku odbywa się X Jubileuszowa Gala, w gronie znalazło się 10 laureatów:

Ewa Błaszczyk – aktorka teatralna i filmowa, prezes fundacji ”A kogo”,
Andrzej Brandstatter – muzyk, założyciel fundacji Pro Artis,
Mirosław Cibor – fizjoterapeuta, inicjator i współzałożyciel Fundacji AUXILIUM,
Krystyna Dziurdzia – pedagog Szkoły Muzycznej, społecznik,
Katarzyna Garus – lekarz medycyny, prezes fundacji „Wyspy szczęśliwe”,
Maja Jaworska – dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”,
Jan Mela – inicjator i założyciel Fundacji „Poza Horyzonty”, podróżnik i działacz społeczny,
Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej,
Marek Piekarczyk – artysta, muzyk, zaangażowany w organizację festiwali dla osób niepełnosprawnych,
ks. Jan Stryczek – duszpasterz akademicki, pomysłodawca, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia WIOSNA.

Nagrodzeni po odczytaniu laudacji na ich cześć, odznaczeni zostali orderem Błękitnej Niezapominajki oraz otrzymali honorową legitymację. Ze wzruszeniem dziękowali za otrzymane wyróżnienie, a następnie wysłuchali dedykowanej im piosenki w wykonaniu uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Borku pt: „Niezapominajka”.

Gala został wzbogacona charytatywnym koncertem Marka Piekarczyka dla Andrzeja Brandstattera – tegorocznego laureata kapituły, muzyka walczącego ze stwardnieniem rozsianym, który stworzył fundację Pro Artis, wspierał dzieci i młodzież, a dzisiaj sam potrzebuje pomocy.