Policja , fot. Paweł Michalczyk

Policjanci ustalili osobę, która sprzedała nieletniemu papierosy i wobec tej osoby zastosowali postępowanie mandatowe nakładając mandat karny w wysokości 500 złotych. Następnie ustalono osobę, która sprzedała nieletniemu alkohol. Ze względu na to, że sprzedaż alkoholu nieletniemu zgodnie z art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wyczerpuje znamiona przestępstwa, w tym przypadku wobec sprzedawcy prowadzone będzie postępowanie karne.

W przypadku nieletniego, który wykazuje cechy zdemoralizowania, materiały w jego sprawie zostaną przekazane do Sądu dla Nieletnich.

zobacz także

Reklama

Komentarze