Do 35 tys. zł z UE na założenie własnej firmy

25 tys. zł na założenie firmy oraz wsparcie pomostowe i szkoleniowo-doradcze można uzyskać w projekcie „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”. Realizuje go w Małopolsce warszawska Business School.

Trwa rekrutacja do projektu „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”, realizowanego w Małopolsce przez warszawską Business School.

Uczestnicy dostają wyjątkową szansę na samodzielność zawodową: bezzwrotną pomoc finansową do 25 tys. zł na założenie firmy oraz wsparcie pomostowe i szkoleniowo-doradcze. W sumie można otrzymać wparcie wartości około 35 tys. złotych. Uczestnik programu deklaruje, że będzie prowadził firmę przez 12 miesięcy. Istotne, że nie są wymagane poręczenia żyrantów.

– Kto może wziąć udział w projekcie i na jakich zasadach?

Każdy, kto ma pomysł na własny biznes, ale z różnych przyczyn pozostaje bez pracy, powinien skorzystać z tej szansy. Zapraszamy osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, ludzi tracących pracę z powodu redukcji zatrudnienia czy likwidacji zakładu pracy.

W dniu składania dokumentów uczestnicy projektu muszą być bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, winni mieć do 25 lat lub 50-64 lata, osoby niepełnosprawne 18 – 64 lata. Uczestnicy muszą mieszkać w Tarnowie bądź w jednym z pięciu powiatów: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim i proszowickim. Chodzi o faktyczne zamieszkanie, a nie adres zameldowania, który nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Uczestnik projektu składa oświadczenie o miejscu swojego zamieszkania. Szczególnie zapraszamy kobiety w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku) oraz mieszkańców wsi.

– Czy osoba, która nigdy nie prowadziła firmy poradzi sobie z formalnościami i kosztami działalności?

Podczas szkoleń zainteresowani zdobędą wiedzę, niezbędną do prowadzenia firmy, a w ramach indywidualnego doradztwa nauczą się, jak napisać biznesplan. Przez 6 lub 12 miesięcy będą otrzymywać 800 zł tzw. wsparcia pomostowego, które można przeznaczyć np. na składki ZUS, czynsz, bieżące rachunki. Trzeba pamiętać, że dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą pełna składka ZUS wynosi 398 zł. Dodatkowym ułatwieniem dla uczestników programu będzie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i prowadzony na miejscu catering. Jednak to odwaga, motywacja i konsekwentne dążenie do obranego celu mogą zapewnić sukces.

– Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie i otrzymać finansową pomoc?

Trzeba dostarczyć do Biura Projektu formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty czy kuriera.

Adres: Biuro Projektu, 33-100 Tarnów, Rynek 22 ( I piętro nad kawiarnią Hybryda), czynne od 8 do 16, w soboty od 10 do 14.

Tel.: 14 627 22 82, kom.: 608 377 120, 608 377 230. Wszystkie informacje, regulamin oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się tutaj.