Gm. Bochnia: oświadczenie urzędu ws. trzech radnych

Pan Woźnicki i jego polityczni sojusznicy kolejny raz udowodnili, że głównym celem ich działalności jest dezinformowanie społeczeństwa Ziemi Bocheńskiej oraz wprowadzanie w błąd instytucji kontrolujących – czytamy w oświadczeniu Urzędu Gminy Bochnia. Ma ono związek z naszą publikacją pt. Gm. Bochnia: trzech radnych może stracić mandat?

Oto treść oświadczenia:

Redakcja portalu „Moja Bochnia i Powiat”

Na podstawie art. 31 punkt 2 ustawy „Prawo prasowe” proszę o zamieszczenie niniejszej odpowiedzi:

W związku z sytuacją powstałą na skutek doniesienia Wacława Woźnickiego, byłego sołtysa Brzeźnicy i jego stowarzyszenia w sprawie rzekomo bezprawnego pełnienia funkcji radnych Rady Gminy Bochnia przez członków OSP: Stanisława Cagla, Władysława Skoczka i Piotra Gajka, odpowiadając na treść materiału prasowego zawartego w internetowym portalu „Moja Bochnia i Powiat” informuję że radni – Panowie Cagiel i Skoczek nie pełnią żadnych funkcji w Zarządach OSP w Siedlcu i Baczkowie, natomiast radny Gajek jest naczelnikiem OSP w Gierczycach, która nie prowadzi działalności gospodarczej na mieniu komunalnym.

Wskazanym pismem-doniesieniem do Wojewody Małopolskiego, pan Woźnicki i jego polityczni sojusznicy kolejny raz udowodnili, że głównym celem ich działalności jest dezinformowanie społeczeństwa Ziemi Bocheńskiej oraz wprowadzanie w błąd instytucji kontrolujących.

/-/ Lucyna Płaczek
Sekretarz Gminy Bochnia