Reklama

Bochnia: II Muzealne Spotkania z Kresami – zapowiedź

Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zapraszają na prezentację wyjątkowej publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II Muzealne Spotkania z Kresami wydanej przez Muzeum Niepodległości a dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 18 maja 2018 roku, o godzinie 17.30 Muzeum w Bochni, Rynek 20
Kresy Wschodnie wciąż mają licznych miłośników i entuzjastów, nie tylko wśród tych, dla których stanowią naturalne sentymentalne wspomnienie swojego „raju utraconego”, lecz także ludzi, których fascynuje kresowy krajobraz, mityczne miejsca ważnych wydarzeń historycznych i urodzenia sławnych ludzi, niepowtarzalne zabytki a także trudno definiowalna „kresowość”, wyrażająca się w barwnej opowieści, facecji, gawędzie, pieśni. Wszyscy oni odnajdą w tej imponującej, kilkusetstronicowej księdze jakiś fragment świata, dziś wprawdzie już jakoś przebrzmiałego, lecz wciąż przecież zasilającego życiodajnymi sokami kulturę polską.
Publikacja jest pokłosiem konferencji o tematyce kresowej, zorganizowanej przez Muzeum Niepodległości. Zamieszczone w niej teksty są efektem pracy i pasji specjalistów w zakresie historii, etnografii i sztuki. Ukazuje stan badań nadzgromadzonymi w muzeach kolekcjami i zbiorami oraz pozwala na wyrobienie sobie orientacji odnośnie zbiorów dotyczących Kresów, rozproszonych w różnych placówkach muzealnych. Jak pisze dr Joanna Załęczny – książka stanowi cenne źródło wiedzy na temat ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z Kresami a jej wartość podnosi fachowość i emocjonalne zaangażowanie autorów. Czytelnik ma ponadto okazję do zapoznania się z bogatą ikonografią, często jeszcze nigdzie niepublikowaną, znaną dotąd jedynie muzealnikom.