Reklama

Ministerstwo Zdrowia dodatkowe środki przeznacza na szkolenie kadry medycznej

10 milionów złotych z funduszy europejskich przeznaczy Ministerstwo Zdrowia na szkolenia dla pracowników zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Kwalifikacje podniosą ratownicy i dyspozytorzy medyczni, piloci Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, opiekuni medyczni i terapeuci środowiskowi.
Szkolenia dotyczyć będą pięciu głównych grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz zaburzeń psychicznych.
Odpowiedź na potrzeby
Sytuacja demograficzna i rozwój cywilizacyjny przyczynia się do wzrostu czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, a zatem wpływa na dezaktywizację zawodową Polaków. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna daje gwarancję podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczych w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.
Pomogą najlepsi
O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się uczelnie kształcące na kierunku: lekarskim lub lekarsko – dentystycznym, pielęgniarskim, zdrowia publicznego, fizjoterapii, analityki medycznej, które nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tych kierunkach. Premiowane będą projekty, w których co najmniej jedno ze szkoleń będzie zgodne z co najmniej jednym programem polityki zdrowotnej wdrażanym przez Ministerstwo Zdrowia, np.: Narodowym programem leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
Nabór potrwa od 12.03.2018 r. do 12.04. 2018 r.