Reklama

Środa: konkurs wiedzy o I LO

15 listopada będzie miał miejsce Finał Konkursu Historycznego „Od przeszłości do teraźniejszości”. Jest on organizowany corocznie przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Zarząd Główny w Bochni.

Tegoroczna edycja poświęcona jest 200-leciu istnienia Gimnazjum i LO w Bochni oraz ich wybitnym absolwentom. Celem organizowanego od kilku lat Konkursu jest propagowanie, szczególnie pośród młodzieży szkół ponadpodstawowych, wiedzy o przeszłości naszej Bochni jak również Ziemi Bocheńskiej. Dotychczas przeprowadzane Konkursy wykazywały u młodzieży bardzo wysoki stopień znajomości faktów i zdarzeń, związanych z tematyką Konkursu jak i z omawianą dziedziną nauki. Finał jest otwarty dla wszystkich chętnych pragnących poszerzenia swej wiedzy w tym zakresie.

Na finalistów oczekują nagrody i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dodatkowo nagrody pieniężne.

Finał Konkursu Historycznego „Od przeszłości do teraźniejszości” rozpocznie się w Oratorium św. Kingi przy ul. Białej 1 w Bochni w środę 15 listopada o godzinie 11.00.

Patronat Honorowy Konkursu objęli: JE Bp Leszek Leszkiewicz, Wiceminister Zdrowia Rządu RP Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta Ludwik Węgrzyn, Zbigniew Rojek Prezes Kopalni Soli Bochnia.