Reklama

Wiśnicz: więźniowie zaśpiewają ze Stanisławem Soyką

Osadzeni w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu ćwiczą swoje umiejętności wokalne. Niebawem w ramach projektu, realizowanego przez jednostkę, wykonają szlagier „Tolerancja” Stanisława Soyki wraz z samym autorem.

W Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu trwa realizacja autorskiego projektu muzycznego pn. „Tolerancja” – warsztaty muzyczne i prezentacje koncertowe dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu wraz z formowaniem stałego zespołu wokalnego.

Istotą projektu jest zaangażowanie środowiska artystycznego – muzycznego, na rzecz środowiska wykluczonych, w tym przypadku osób pozbawionych wolności. Zadanie służy zapoczątkowaniu współpracy artystów, pedagogów muzycznych, funkcjonariuszy służby więziennej na rzecz osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Przedsięwzięcie umożliwia korzystanie z oferty kulturalnej przy jednoczesnym aktywnym włączeniu skazanych w działania artystyczne wraz z edukacją artystyczną.

Projekt zakładał nabór osadzonych do zespołu wokalnego, przeprowadzenie warsztatów chóralnych oraz organizację koncertu ze wspólnym udziałem Stanisława Soyki, zespołu wokalnego Cracow Singers oraz nowej formacji wokalnej, która będą tworzyć osadzeni Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Podczas koncertu zaprezentowany zostanie m.in. program wypracowany podczas cyklu warsztatów, na który złożą się utwory chóralne z gatunku muzyki klasycznej, jazzowej oraz aranżacja wielogłosowa kompozycji Stanisława Soyki pn. „Tolerancja”. Ten ostatni utwór skazani zaśpiewają wspólnie ze Stanisławem Soyką.

Koncert zaplanowany został na godzinę 16.00 18 października i odbędzie się w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Na obecnym etapie, zajęcia warsztatowe przynoszą już efekty wspólnej pracy i bezcenne doświadczenia. Uczestnicy warsztatów wokalnych- więźniowie – konsekwentnie oddają się pracy artystycznej. Sztuka chóralna, wielogłosowa w swej naturze opiera się na społecznych relacjach – śpiew chóralny polega na współpracy pomiędzy poszczególnymi głosami – dopiero wspólny śpiew – współpraca śpiewaków tworzy efekt harmonii, w której każdy głos stanowi niezbędny i niezastąpiony składnik.

***

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. W więzieniu odbywa karę ponad 400 osadzonych. Administracyjnie, Zakład Karny w Nowym Wiśniczu podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie. Wiśnicki zakład karny mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych.

Klasztor ufundował jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku Stanisław Lubomirski jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem. Kasatę Klasztoru Karmelitów Bosych ogłosił dekretem z 1783 r. cesarz Józef II a budynki klasztorne przeznaczono na ciężkie więzienie. Od 1786 roku mieścił się tu również sąd i mieszkania sędziów. Tutaj przyszedł na świat malarz Juliusz Kossak, syn sędziego sądu karnego – Michała.

fot. materiały prasowe / Marcin Kalinowski